Trang chủ Tin tức Khánh Hòa: Lễ cúng dườngTrai tăng tại Nghĩa Minh Ni tự

Khánh Hòa: Lễ cúng dườngTrai tăng tại Nghĩa Minh Ni tự

80

Trong hai ngày mùng 2 và 3-7-Ât Mùi (15,16-8-2015), nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL.2559 và tuần chung thất cố Phật tử Nguyễn Tuấn Em- Pháp danh Không Thành, bào đệ của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nguyện- trú trì Nghĩa Minh Ni tự;  và cố Phật tử cũng là thân phụ của Đại đức Thích Quảng Văn, bổn tự đã làm lễ Cầu siêu, lễ Trai tăng cúng dường tại chùa Nghĩa Minh, Nha Trang.


Lễ Cầu siêu và cúng dường Trai tăng dưới sự Chứng minh của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tâm- Thành viên HĐCM, Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Viện chủ Tổ đình Nghĩa Phương; Chứng trai Hòa thượng Thích Nguyên Quang- Phó Trưởng Ban Trị sự, Chánh Thư ký; Hòa thượng Thích Trí Viên- Phó Trưởng Ban Trị sự-Trưởng Ban Hoằng Pháp, Thượng tọa Thích Như Lưu- trú trì chùa Nghĩa Hòa: Chủ sám và Ban kinh sư chư Tôn đức Tông phong Tổ đình Nghĩa Phương, Chư Ni tham dự có Ni trưởng Thích Nữ Huệ Như- Trưởng Phân Ban Đặc trách Ni giới Khánh Hòa, chư tôn đức Ni BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo Phật tử tại thành phố Nha Trang.


Phật tử Nguyễn Thế Trung pháp danh Đồng Thành dâng lời tác bạch “…Vâng lời Phật dạy, noi gương Đức Đại hiếu Mục Kiền Liên Tôn giả, hướng về mùa Vu Lan Báo hiếu, chúng con thành kính thiết lễ trai nghi, trên cúng dường mười phương chư Phật, hiện tiền chư Tôn đức Tăng, chư Tôn đức Ni, cầu siêu cửu huyền thất tổ, bá tính tiên linh, âm linh, hồi hướng hương linh thân phụ chúng con sớm vãng sanh về miền Tịnh cảnh.”


Ban đạo từ Hòa thượng Thích Trí Viên đã tán thán công đức của Ni trưởng và phật tử chùa Nghĩa Minh cùng tang quyến đã thể hiện tấm lòng hiếu đạo nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu. Hòa thượng cũng đã sách tấn chư Ni và Phật tử tinh tấn tu học, thực hiện lời Phật dạy: Hiếu tâm tức thị Phật tâm – Lòng Hiếu chính là tâm Phật.