Trang chủ Tin tức Lâm Đồng : Long Trọng Tổ Chức Lễ Khai Mạc – An...

Lâm Đồng : Long Trọng Tổ Chức Lễ Khai Mạc – An Cư Kiết Hạ

157

Quan lâm chứng minh tham dự lễ có HT. Thích Tánh Hải Ủy viên HĐCM GHPGVN, HT. Thích Pháp Chiếu trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Lâm Đồng, HT. Thích Toàn Đức phó trưởng Ban Thường Trực BTS, cùng chư tôn Thiền Đức Tăng Ni trong Ban đại diện, các tự viện, các trú xứ trên địa bàn toàn tỉnh .

Về phía chính quyền tham dự lễ có ông Ngô Văn Đức phó giám đốc Sở Nội Vụ, trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh cùng đại diện quí phật tử, quí đạo tràng trên địa bàn TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng .

Trong diễn văn khai mạc, HT Thích Toàn Đức phó trưởng ban thường trực BTS nhấn mạnh : “ An cư kiết hạ là truyền thống thiết yếu trong Phật giáo có từ thời Đức Phật, đây cũng là một sự kiện trọng đại nằm trong chương trình chào mừng đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà nhiệm kỳ mới sắp đến .

Là người tu sĩ, chúng ta có bổn phận phải trang bị đầy đủ cho mình giới đức, tâm đức, tuệ đức, oai nghi tế hạnh, xứng đáng là trưởng tử của Như Lai , thực hiện xứ mạng “ hoằng hóa độ sanh , tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” . Muốn thế, chư tăng cần phải nghiêm trì giới luật, vì giới luật là bước đi đầu tiên, là nền tảng để đạt được trí tuệ viên mãn : “giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn là phật pháp còn” . do đó, truyền thống an cư kiết hạ của tăng đoàn cũng chính là dịp tốt nhất để thực hành giới luật một cách miên mật, rốt ráo .

Thanh tịnh và hòa hợp là hai yếu tố hình thành nên tăng đoàn, an cư cũng là dịp để chư tăng trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội , đây cũng là thời gian tốt nhất cho các cư sĩ thân cận chư tăng tu học, điều này giúp cho mối liên hệ giữa Tỳ Kheo với cư sĩ tại gia được thắt chặt, hổ trợ lẫn nhau trong việc phát triển tâm linh, xây dựng một Giáo Hội với tinh thần tứ chúng chặt chẻ, bền vững …”

Được biết, sau hơn 30 năm thành lập Giáo Hội, đây là lần đầu tiên Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc, an cư kiết hạ . Theo kế hoạch, chư tôn đức Tăng Ni sẽ tác pháp An Cư và Bố Tát : Tại thành phố Đà Lạt : Chùa Linh Sơn ( chư tăng ) và chùa Sư Nữ Linh Phong ( chư ni ), tại huyện Đơn Dương : Chùa Giác Nguyên ( chư tăng ), Chùa Giác Hoàng ( chư ni ), tại huyện Đạ Tẻh chùa Khánh Vân, tại huyện Di Linh : Chùa Linh Thắng ( chư tăng ), chùa Pháp Hoa ( chư ni ) , chư tăng các huyện phía nam kiết giới tại chùa Phước Huệ thành phố Bảo Lộc .