Trang chủ Tin tức Lâm Đồng: Tín đồ Công giáo tìm hiểu Phật pháp

Lâm Đồng: Tín đồ Công giáo tìm hiểu Phật pháp

105

Trên 200 giáo lý viên đã đến tham dự và chăm chú nghe ĐĐ. Thích Minh Tâm trình bày khái quát về xuất xứ và giáo lý đạo Phật.

Được biết, đây là một trong những buổi học nằm trong chương trình bồi dưỡng giữa kỳ cùa giáo hạt Đà Lạt nhằm giúp cho các giáo lý viên hiểu thêm về các tôn giáo bạn như: Do Thái giáo, Ấn giáo, Lão giáo, Nho giáo, Cao Đài , Hòa Hảo , Đạo Hiếu, Thờ Trời, Phật giáo, Anh giáo, Hội Thánh Tin Lành v.v… để giúp cho các giáo lý viên có thêm nhiều kiến thức , tự tin và ứng xử tốt hơn trong truyền giáo của đơn vị mình.

Theo kế hoạch khóa học được diễn ra từ ngày 22/11/2011 đến 10/1/2011 tại Giáo Xứ Chính Toà TP Đà Lạt.