Trang chủ Thời đại Giáo dục Lâm Đồng: Trường TCPH tỉnh thay đổi thời gian tuyển sinh khóa...

Lâm Đồng: Trường TCPH tỉnh thay đổi thời gian tuyển sinh khóa XIII năm 2021

202

Thực hiện chỉ đạo của quý cấp Giáo hội và chính quyền địa phương về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo số 394/TB.BGH ngày 01/07/2021 Về việc thay đổi thời gian thi tuyển sinh khóa XIII năm 2021.

Sau đây là toàn văn thông báo của Ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng:

Thành Trung