Trang chủ Tin tức Lãnh đạo Bộ Công an tiếp đại biểu chức sắc tôn giáo,...

Lãnh đạo Bộ Công an tiếp đại biểu chức sắc tôn giáo, người có uy tín tỉnh Sóc Trăng

90

Chiều 21/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn đại biểu là chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng về thăm Bộ Công an. Cùng dự có Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp.

Dự buổi tiếp, về phía tỉnh Sóc Trăng có đồng chí Lâm Văn Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng 34 đại biểu là người có uy tín, chức sắc trong tôn giáo, dân tộc thiểu số (DTTS).

Tại buổi tiếp, đồng chí Lý Rotha, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng báo cáo tóm tắt về Đoàn đại biểu là chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong DTTS tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, trong năm 2022, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã là cầu nối để tiếp nhận và truyền tải thông tin, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của bà con với chính quyền các cấp. Thông qua hoạt động này, người có uy tín đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, hòa giải, giải thích để đồng bào nhận thức đúng chủ trương và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định lĩnh vực tôn giáo, dân tộc có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng; đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách với những nội dung cơ bản là “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển”; đồng thời luôn xác định“Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta…”.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh:Ccác đại biểu người có uy tín, chức sắc tôn giáo ở tỉnh Sóc Trăng là rất to lớn. Các đại biểu đã gương mẫu đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền, vận động, giáo dục đồng bào các DTTS chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đường lối phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tạo được sự đồng thuận trong giải quyết những vấn đề mâu thuẫn nội bộ Nhân dân, giữa Nhân dân với tổ chức tôn giáo và chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, góp phần tham gia xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; triển khai và cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy nội lực của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Các đại biểu chức sắc Phật giáo tiếp tục kiên định phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” và nêu cao tinh thần, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Thay mặt Đoàn đại biểu, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ toàn diện của Bộ Công an đối với tỉnh Sóc Trăng trên các mặt công tác; sự ủng hộ đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tỉnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp để cùng với ngành Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

CÔNG AN NHÂN DÂN