Trang chủ Tin tức Lễ Cung Thỉnh Nhục Thân Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Từ...

Lễ Cung Thỉnh Nhục Thân Cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Từ Hoa Nhập Kim Quan

657

Đúng vào lúc 6 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm Tân Sửu ( nhằm ngày 5/6/2021 ) Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng môn đồ pháp quyến thành tâm tổ chức lễ Cung Thỉnh Nhục Thân cố Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Từ Hoa – Viện Chủ chùa Thuận Thành – Khai sơn chùa Huệ Quang TP Đà Nẵng nhập kim quan .

Quang lâm chứng minh có đức Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Như Thọ – Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Huệ Thường đồng thành viên HĐCM TW GHPGVN , Chứng Minh BTS GHPGVN TP Đà Nẵng . Hoà Thượng Thích Từ Tánh – Uỷ Viên HĐTS TW GHPGVN – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN TP Đà Nẵng . Hoà Thượng Thích Thiện Toàn – Uỷ Viên HĐTS TW GHPGVN – Phó Trưởng Ban Thường Trực BTS GHPGVN TP Đà Nẵng – Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN Quận Thanh Khê – Trưởng Ban tổ chức cùng chư tôn đức Tăng Ni Trú Trì các cơ sở tự viện trong và ngoài Thành Phố tham dự .

Hoà Thượng Thích Trí Viên – Phó trưởng BTS – Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN TP Đà Nẵng sám chủ nghi lễ cùng chư tôn đức ban kinh sư cử hành nghi lễ . Sau lễ nhập kim quan , BTC và Môn Đồ Pháp Quyến đã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm đại hùng bửu điện làm lễ bạch Phật Khai kinh , Lễ cung thỉnh Giác Linh An Vị và Thọ Tang được trang nghiêm cử hành tại giác linh đường .

Trước đó , BTS GHPGVN TP Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo việc thực hiện tang lễ đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng dịch covid 19 , Hướng dẫn Tăng, Ni và Phật tử nhận thức rõ ràng sự nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nâng cao ý thức trách nhiệm phòng, chống dịch covid-19 vì an toàn sức khỏe đối với bản thân và cộng đồng, không chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong việc tổ chức và viếng tang .

Ảnh – Chùa Bà Đa


Đồng Hoàng (Hình ảnh: chùa Bà Đa)