Trang chủ Blog chùa Lễ húy nhật, tưởng niệm Hòa thượng Thích Nhật Thiện khai sơn...

Lễ húy nhật, tưởng niệm Hòa thượng Thích Nhật Thiện khai sơn chùa Định Thành (Quận 10)

330

Ngày 29/9, chùa Định Thành (Quận 10) trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 21 năm ngày viên tịch của Hòa thượng khai sơn thượng Nhật hạ Thiện.

Hòa thượng Thích Lệ Trang – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trụ trì chùa Định Thành cùng môn phong đệ tử quang lâm Tổ đường tiến hành lễ tưởng niệm, cung tiến giác linh theo nghi thức thiền gia.

Hòa thượng thượng Nhật hạ Thiện thuộc dòng thiền Lâm Tế pháp phái đời thứ 40, húy Chơn Như hiệu Minh Tâm, sinh năm Ngọ (1929), quê tại Tân Nhuận Đông, Nha Mân, Đồng Tháp. Người bẩm tánh ôn hòa, thiên tư đĩnh ngộ, cử chỉ phi phàm, căn trần thoát tục, nên sớm đã gieo duyên cùng đạo cả, may mắn gặp được Thầy hiền.

Năm 12 tuổi, Ngài đủ duyên xuất gia, thế phát với Sư cụ Ngộ Đạo, tại Tổ đình Hội Phước, Nha Mân, Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Năm 20 tuổi, Ngài thọ cụ túc giới tại chùa Giác Nguyên, giới đàn do Hòa thượng Thích Hành Trụ truyền giới.

Trong suốt quá trình hành đạo, hoằng truyền mạng mạch Phật pháp, Hòa thượng khai sơn và trụ trì chùa Định Thành(Quận 10); Tu viện Định Thành (Quận 7), Chùa Định Quang (Biên Hòa, Đồng Nai).

Hơn bảy mươi năm hóa đạo, Hòa thượng là bậc thanh tu ẩn tích, chuyên trì Pháp Hoa, niệm Phật Di Đà. Công đức của Ngài: xây dựng Già Lam, trùng tu Phạm Vũ, tiếp chúng độ tăng, xiển dương Phật pháp, truyền trao Nghi lễ, chấn chỉnh Thiền quy, hướng dẫn tín đồ, chuyên tu tịnh nghiệp. Hòa thượng chánh niệm vãng sanh lúc 6 giờ 45 phút ngày mùng 4 tháng 9 năm Tân Tỵ (20/10/2001), trụ thế 72 năm, pháp lạp 52 hạ.

Trước khi thị tịch, Hòa thượng nhóm họp môn đồ, tận tường di chúc, truyền pháp an nhơn, rồi nhẹ nhàng xả báo trong chánh niệm.

CTV (Ảnh: chùa Định Thành)