Trang chủ Tin tức Thông báo Lời cảm tạ của BTC Đại lễ cung rước và...

Lời cảm tạ của BTC Đại lễ cung rước và tưởng niệm cố Đại lão HT. Thích Trí Hải

301

Hôm nay, ngày  24/11/2022 ( nhằm ngày  01/11 năm  Nhâm  Dần), Ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng, cùng Sơn môn Tổ đình Mai Xá, Tế Xuyên, huyện tỉnh Hà Nam, môn đồ Pháp quyến, Thân quyến đã có thư cảm tại gửi tới Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN, Chư tôn đức lãnh đạo BTS các tỉnh thành trên cả nước, chư tôn đức GHPGVN thành phố Hải Phòng, Ban Tôn giáo Chính Phủ, các Bộ Ban ngành TƯ, Thành ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ – Sở Nội vụ – Ban Tôn giáo – Công an và các Sở Ban ngành của thành phố Hải Phòng đã tham dự Đại lễ cung rước, tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Sa môn Thích Trỉ Hải trong 2 ngày 19 và 20/11/2022 ( nhằm ngày 26 và 27/10 năm Nhâm Dần) tại chùa Nam Hải ( Trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BAN TRỊ SỰ

 

                       Hải Phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2022

LỜI CẢM TẠ

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cùng Sơn môn Tổ đình Mai Xá, Tế Xuyên, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, môn đồ Pháp quyến, Thân quyến chúng con thành kính cảm tạ.

– Đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng – quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Dũng – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Dục – Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Hòa Thượng Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự – Trưởng ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng – Trưởng ban Tổ chức Đại lễ.

– Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư Tôn Đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Ngành, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành trong cả nước.

– Chư Tôn Đức Tăng Ny Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thành phố Hải Phòng.

– Ban Tôn giáo Chỉnh phủ, các Bộ Ban ngành Trung ương.

– Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ – Sở Nội vụ – Ban Tôn giáo – Công an, các Sở Ban ngành thành phố, Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng, các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương, Chính quyền, mặt trận các ban ngành quận Lê Chân, quận Kiến An, phường An Biên, phường Cát Dài, phường Quán Trữ, trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, các vị khách quý cùng Phật tử và nhân dân xa gần đã quang lâm tham dự Đại lễ và tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho Đại lễ cung nghinh Xá lợi, Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa Thượng Sa môn Thích Trí Hải ngày 19, 20 tháng 11 năm 2022 (Tức ngày 26, 27 tháng 10 năm Nhâm Dần) tại chùa Nam Hải được thành tựu viên mãn.

Trong Đại lễ có điều gì khiếm khuyết chúng con kính mong chư Tôn Đức, các quý vị hoan hỷ lượng thứ./.

 

T/M BAN TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CÙNG SƠN MÔN TỔ ĐÌNH MAI XÁ TẾ XUYÊN,

TỈNH HÀ NAM, MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN, THÂN QUYẾN

 

  Hòa Thượng Thích Thanh Giác