Trang chủ Bài nổi bật Mỹ: Tổ chức Đại Giới Đàn “Qua Bờ”, trực tuyến các...

Mỹ: Tổ chức Đại Giới Đàn “Qua Bờ”, trực tuyến các buổi truyền giới Khất Sĩ Nam và Nữ

315

Theo trang nhà Làng Mai cho biết, Đại Giới Đàn lần này là món quà Tăng thân Làng Mai mừng ngày tiếp nối thứ 95 của Sư Ông Làng Mai.


Đại Giới Đàn Qua Bờ diễn ra từ ngày 1-4/10/2021 đã thành công viên mãn. Tu viện Lộc Uyển (Làng Mai tại Mỹ) là đàn tràng chính và đã thực hiện thành công việc truyền trực tuyến các buổi truyền giới Khất Sĩ Nam và Nữ tới các trung tâm Làng Mai quốc tế.
Đại Giới Đàn đã hoàn mãn nhưng không khí trang nghiêm, thanh tịnh cùng năng lượng hùng tráng của đàn tràng vẫn đang còn đọng lại trong trái tim của mỗi người tham dự.
Sau Đại Giới Đàn, tăng thân Làng Mai vui mừng chào đón thêm hơn 120 vị Khất Sĩ Nam và Khất Sĩ Nữ mới gia nhập vào giáo đoàn Khất sĩ Làng Mai trên toàn thế giới. Cùng với đó là hơn 20 sư cô vừa tiếp nhận giới Thức Xoa Ma Na và 54 vị tiếp nhận giới Tiếp Hiện. Cũng qua sự kiện này, tăng thân vừa có thêm hơn 40 vị tiếp nhận đèn và kệ truyền đăng. Họ đã chính thức trở thành những vị giáo thọ xuất sĩ và giáo thọ cư sĩ mới của tăng đoàn.
Đại Giới Đàn Qua Bờ 2021 là công trình toàn cầu của tăng đoàn Làng Mai, quý thầy, quý sư cô lớn của Làng đang thường trú tại các tu viện Làng Mai khắp nơi đã có những buổi ngồi họp bàn trực tuyến chung với nhau trong không khí ấm cúng gia đình và tình tăng thân.
Tuy các buổi lễ truyền giới lớn được thực hiện trực tuyến nhưng mỗi đầu cầu đều cảm nhận được không khí tâm linh hào hùng như thể hội đồng truyền giới đang thực sự có mặt tại đây và bây giờ. Mọi khoảng cách về địa lý như không hiện hữu. Thay vào đó đại chúng khắp các tu viện Làng Mai được thừa hưởng đạo lực uy nghiêm của chư Tôn Đức, quý Hoà Thượng, quý Sư bà, các vị tôn chứng hiện diện tại đàn tràng chính thức – Tu viện Lộc Uyển.
Kết thúc Đại Giới Đàn, các vị Khất Sĩ Nam và Nữ mới cùng tăng thân tại khắp các đầu cầu nhận truyền giới trực tuyến đã hướng lòng về Tu viện Lộc Uyển để cùng nhau đảnh lễ cảm tạ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với tình thương của chư Tôn Đức, quý Hòa Thượng, quý Sư Bà, các vị tôn chứng đã truyền giới và chứng minh, hộ niệm cho Đại Giới Đàn lần này được thành công viên mãn.

Ngọc Bảo