Trang chủ Blog chùa Nam Định: Chùa Trung Quyên cầu siêu thai nhi sản nạn

Nam Định: Chùa Trung Quyên cầu siêu thai nhi sản nạn

353

Chứng minh tham dự và cầu nguyện cho buổi lễ có Đại đức Thích Thanh Nghĩa trụ trì chùa Trung Quyên, cùng chư Tôn đại đức Tăng Ni học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và đông đảo các Phật tử đạo tràng chùa Trung Quyên.

Xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ: