Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử Ngày thứ 2 đoàn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương...

Ngày thứ 2 đoàn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương thăm viếng tổ đình, tự viện phía Bắc.

300

Ngày thứ 2 đoàn Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương thăm viếng tổ đình, tự viện phía Bắc.

Xin giới thiệu một số hình ảnh đoàn Phân ban  Gia đình Phật tử Trung ương –  Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương  thăm viếng Tổ đình, Tự viện khu vực phía Bắc trong ngày thứ 2.

Đoàn tới Tổ đình Viên Minh – Phú Xuyên – Hà Nội nơi Đức Đệ tam Pháp Chủ GHPGVN trụ trì.

Chiều cùng ngày đoàn di chuyển tới Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên – Vĩnh Phúc –  Lễ Phật và đảnh lễ Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt – Trụ trì Thiền viện.


Phúc Thịnh – Thiện Tâm