Trang chủ Tin tức Thông báo Nha Trang: Lễ Hội Tri Ân tại Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa-...

Nha Trang: Lễ Hội Tri Ân tại Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa- Nha trang từ ngày mùng 1 đến ngày 16 tháng 7 Quý Mão

120

Mùa Vu Lan- Báo Hiếu -PL. 2567-DL. 2023, để tưởng nhớ đến bốn ân nặng của người con Phật. Trong tinh thần đó, Lễ hội Tri Ân được tổ chức tại chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa và Các chùa trực thuộc trong Tổ đình theo chương trình như sau:

Ngày 1/7 Quý mão: 19 giờ 00 : Khai Mạc Lễ Hội – Khai Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân
Ngày 2/7 Quý mão: 19 giờ 00: Toạ Đàm: Tinh thần Hiểu và Thương trong gia đình hiện nay
Ngày 3-4-5 /7 Quý mão : 19 giờ 00: Tụng Kinh – Tuyên Sớ Cầu siêu
Ngày 6/7 Quý mão : 19 giờ 00: Khai Kinh Vu Lan Bồn tại chùa Hoà Tân
Ngày 7/7 Quý mão : 19 giờ 00: Thuyết Pháp: TT. Thích Nguyên Hiền, trụ trì Tu Viện Vĩnh Minh- huyện Đức Trọng- tỉnh Lâm Đồng chủ giảng.
Ngày 8/7 Quý mão : 09 giờ 00: Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Kỳ Viên Khánh Phú- Từ Thiện
19 giờ 00: Tụng Kinh _ Tuyên Sớ Cầu Siêu ( tại Kỳ Viên Trung Nghĩa)
Ngày 9/7 Quý mão : 19 giờ 00: Thuyết Pháp: Thượng Toạ Thích Thiện Thuận, Viện chủ Viện Chuyên Tu- huyện Long Thành- tỉnh Đồng Nai chủ giảng.
Ngày 10/7 Quý mão : 19 giờ 00: Kể chuyện Và văn nghệ chủ Đề: Lời Ru Của Mẹ do 5 đơn vị GĐPT trong Tp- Nha Trang thực hiện.
Ngày 11/7 Quý mão : 19 giờ 00: Văn Nghệ Cúng dường Vu lan- tại Chùa Hoà Tân
Ngày 12/7 Quý mão : 19 giờ 00: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Bông Hồng Cài Áo – Khánh tuế hạ lạp chư tôn đức Tăng Ni- Dâng trà tri ân Cha Mẹ- Tri ân công đức quốc gia thỉ thổ- Sư trưởng- Thiện hữu tri thức.
Ngày 13/7 Quý mão: 19 giờ 00: Đại Lễ Vu Lan- Báo Hiếu tại Chùa Hoà Tân- xã Cam Tân
Ngày 14/7 Quý mão: 19 giờ 00: Lễ Sám Hối
Ngày 15/7 Quý mão: 19 giờ 00: Văn Nghệ cúng dường Chủ Đề: Nơi Đâu Là Cõi Mẹ
Ngày 16/7 Quý mão: 15 giờ 00: Vu Lan- Báo Hiếu tại Chùa Bảo Sơn- Suối Cát.
Đây Lần đầu tiên tại Nha trang tổ chức thắp 300 ngọn đèn thuần Việt được thắp sáng trong Lễ Hội Tri Ân
Kính thông tri đến Quý nam nữ Phật tử và thân hữu xa gần tri tường, dành thời gian tham dự để mùa báo hiếu của người con Phật thiện pháp được tròn đầy.
Kính chúc Quý liệt vị thân tâm luôn an lành, hiếu đạo vẹn toàn.

Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa