Trang chủ Tin tức Phân ban Ni giới TW cúng dàng trường hạ các tỉnh thành...

Phân ban Ni giới TW cúng dàng trường hạ các tỉnh thành phía Bắc

69

Phái đoàn đã cúng dàng tới trường hạ các tỉnh, thành phía Bắc như :  Tổ đình Viên Minh chùa Ráng, trường hạ Quán Sứ – Trụ sở TW GHPGVN, Trường hạ Chùa Pháp Vân – Trụ sở tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên; Trường hạ chùa Bầu – Trụ sở tỉnh hội Phật giáo Hà Nam, Trường hạ chùa Cả – Trụ sở tỉnh hội Phật giáo Nam Định; Trường hạ Đồng Đắc- Trụ sở tỉnh hội Phật giáo Ninh Bình.

Được biết đây là năm thứ 03 Phân ban Ni giới TW kết hợp với các Phân ban Ni giới các tỉnh thành phía Bắc tổ chức chương trình cúng dàng các trường hạ.

Phái đoàn đã tới cúng dường trường hạ tại Tổ đình Viên Minh- chùa Ráng, nhân dịp này toàn thể hội chúng được đón nhận những lời pháp nhũ của Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ-Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng  tùy hủy công đức của phái đoàn đã phát tâm về cúng dường trường hạ nhân mùa an cư. Hòa thượng sách tấn động viên và chia sẻ cùng với đại chúng “Đáng lẽ ra chúng tôi phải thân thừa chư Hòa thượng cùng với Tăng ni thiện tín tại Trụ sở T.Ư GHPGVN – chùa Quán Sứ làm công việc đạo Pháp cầu  cho được quốc thái dân  an, đạo tràng đông đủ, giáo pháp được phổ biến thịnh hành để cho Tăng Ni cũng như tín đồ xa gần  được rộng thêm kiến văn về giáo lý của chư Phật, nhưng vì bệnh duyên phải ở lại chốn Tổ nơi đây để duy trì mạng mạch sự nghiệp của Chư Tổ, cùng chư Tăng trong địa phương ôn tập lại những lời giáp lý của Đức Phật để  được“tiến đạo nghiêm thân” mỗi ngày phải có một sự đổi mới “nhật tân, nhật tân, nhật nhật tân”phục hồi lại sự nghiệp truyền bá giáo lý của đức Phật, của chư Tổ các nơi để Phật pháp luôn được xương minh thịnh vượng”.

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã tùy hỷ công đức của chư Ni Phân ban Đặc trách Ni giới TW và các vị thiện tín đã về cúng dường trường hạ.
 

“Chúng tôi ghi nhận công đức của Chư vị đại diện cho Tăng Ni phân ban ni giới T,Ư đã về cúng dường cũng là động viên cho nhà trường nơi đồng quê vắng vẻ được tùy hỷ trường hạ, chúng tôi xin cảm ơn cầu nguyện cho các vị thân tâm thường an lạc, tinh tiến trên sự nghiệp tu hành mà Phật Tổ đã giao phó chúc chư vị đạo tâm tăng tiến, trí tuệ mở mang, gìn giữ Phật pháp ngày càng thịnh vượng để giúp ích cho thiện nam tín nữ gần xa được hồi tâm hướng thiện”.

Trước đó 04h sáng  đoàn đã có mặt tại Trường hạ chùa Quán Sứ -Trụ sở T.Ư GHPGVN. Tiếp đoàn có HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN – Chánh duy na Hạ trường. Hòa thượng đã tán thán công đức và mong muốn Phân ban Đặc trách Ni giới TW trong nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều hoạt động Phật sự thiết thực và ngày càng phát triển mạnh, thay mặt TT HĐTS GHPGVN và Tăng ni hạ trường, Hòa thượng chúc chư Ni của phân ban, trưởng dưỡng đạo tâm, phật sự được viên thành.
 


Tiếp đến đoàn đã tới cúng dàng trường hạ Hưng Yên tại cơ sở chùa Pháp Vân. Tiếp đón đoàn có ĐĐ.Thích Giác Nghiêm- Phó BTS GHPGVN tỉnh Hưng yên – Chánh duy na trường hạ. Đại diện chư tăng hạ trường cảm tạ Phân ban Ni giới TW các tỉnh thành phía Bắc đã bất từ lao quyện đã về đây dâng cúng tịnh tài tịnh vật để chư tăng hạ trường có đủ nhân duyên tu tập trong 3 tháng an cư.
 
Tiếp đến đoàn đã đến cúng dường trường hạ chùa Bầu (Thiên Bảo Tự)- trụ sở tỉnh hội Phật giáo Hà Nam, đón tiếp đoàn có TT.Thích Thanh Hùng – Phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam- Chánh duy na Hạ Trường.

Điểm cuối cùng đoàn đã đến chùa cúng dường tại trường hạ chùa Đồng Đắc – trụ sở Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình. Đón đoàn có TT.Thích Thọ Lạc – Ủy viên TT HĐTS GHPGVN-Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình – ngôi Thủ tọa Trường hạ.
 
Đây là hoạt động thể hiện truyền thống tốt đẹp, thân tình, đạo vị của Phân Ban Ni giới T.Ư nhân mùa an cư kiết hạ PL2558-DL2015.
 

 

Chư Ni phân ban Ni giới T.Ư dâng lời tác bạch

Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ-Pháp chủ GHPGVN


 

 

Toàn cảnh  tại trường hạ Viên Minh – chùa Ráng

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư chụp hình lưu niệm

Phái đoàn Phân ban Ni giới T.Ư cúng dàng tại trường hạ Quán Sứ

Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm – Phó trưởng ban TT Phân ban Ni giới T.Ư dâng lời tác bạch

HT.Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch TT.HĐTS GHPGVN tùy hỷ công đức

Chư tôn đức chụp hình lưu niệm

Trường hạ Pháp Vân (Lạc Hồng)- Hưng Yên

ĐĐ.Thích Giác Nghiêm- Phó BTS GHPGVN tỉnh Hưng yên – Chánh duy na trường hạ Đại diện chư tăng hạ trường cảm tạ Phân ban Ni giới TW các tỉnh thành phía Bắc đã bất từ lao quyện đã về đây dâng cúng tịnh tài tịnh vật để chư tăng hạ trường có đủ nhân duyên tu tập trong 3 tháng an cư

Toàn cảnh cúng dàng trường hạ Hưng Yên

Chư ni Phân ban Ni giới T.Ư cúng dường trường hạ tại Hà NamTrường hạ chùa Bầu (Thiên Bảo Tự)- trụ sở tỉnh hội Phật giáo Hà Nam

TT.Thích Thanh Hùng – Phó BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam- Chánh duy na Hạ Trường.

TT.Thích Thọ Lạc -Ủy viên TT HĐTS GHPGVN-Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình – ngôi Thủ tọa Trường hạ thay mặt chư Tăng Ni hạ trường tri ân công đức của Phân ban Ni giới T.Ư đã đến cúng dường trường hạ.