Trang chủ Diễn đàn Nhịp cầu độc giả Phattuvietnam.net – Phương hướng hoạt động trong thời gian tới

Phattuvietnam.net – Phương hướng hoạt động trong thời gian tới

150

 

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, hạn chế cần khắc phục, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của chư Tôn đức giáo phẩm GHPGVN, nhu cầu thực tiễn trong việc tu học, hộ trì và hoằng dương Phật pháp, trong thời gian tới, Trang tin điện tử Phật tử Việt Nam tiếp tục phát triển như mô hình hiện nay theo các phương hướng sau đây:
 
1. Về tiện ích và kỹ thuật Trang web:
 
– Thiết kế lại giao diện theo hướng mỹ thuật hơn, ấn tượng hơn
 
– Khắc phục lỗi, tạo thuận lợi nhất cho việc đăng bài của cộng tác viên
 
– Bổ sung tiện ích kết nối với các mạng xã hội để tăng cường sự quảng bá và tương tác của các bài viết trên Phattuvietnam.net
 
– Nghiên cứu triển khai hình thức truyền hình trực tuyến, tiến tới truyền hình trực tuyến các sự kiện lớn của Phật giáo, các buổi trao đổi, phỏng vấn, phát các chương trình thuyết pháp định kỳ
 
2. Về nội dung:
 
– Phát triển chuyên trang về tu học Phật pháp để độc giả dễ dàng và tập trung hơn trong việc tiếp cận giáo lý Phật đà
 
– Phát triển chuyên trang giới thiệu về các chùa (blog chùa), trong đó các chùa sẽ chủ động đăng tải thông tin Phật sự, lịch sử văn hóa, sinh hoạt tại chùa mình.
 
– Tăng cường việc phỏng vấn, nhất là phỏng vấn trực tuyến chư Tôn đức, Phật tử các giới
 
– Tập trung truyền thông các sự kiện lớn của GHPGVN, các lễ, hội Phật giáo trước, trong và sau sự kiện.
 
– Cung thỉnh chư Tôn đức tham gia thuyết pháp, giảng dạy, tư vấn Phật pháp trên Trang tin
 
– Xem xét tổ chức các hoạt động ngoại tuyến (offline) gắn với nội dung của Trang tin như tọa đảm, hội thảo, từ thiện xã hội…
 
– Tiếp tục hướng trọng tâm vào chủ đề chấn hưng và phát triển Phật giáo Việt Nam, bên cạnh mảng tin tức, coi đây là thế mạnh cần tiếp tục phát huy của Trang tin
 
3. Về quản trị và phát triển cộng tác viên:
 
– Mở rộng cấp quyền đăng bài trực tiếp trên Trang tin (có qua duyệt), xây dựng bộ công cụ hướng dẫn đăng bài cho cộng tác viên.
 
– Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá Trang tin tới các cấp giáo hội, các tự viện, tham gia bảo trợ truyền thông cho các sự kiện Phật giáo