Trang chủ Bài nổi bật Phú Thọ : Đại Giới Đàn Nguyệt Trí V

Phú Thọ : Đại Giới Đàn Nguyệt Trí V

563

Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 26-08-Mậu Tuất), tại chùa Bảo Ngạn (xã Sông Lô, TP. Việt Trì). Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ long trọng chính thức tấn đàn cho  các giới tử tại Đại giới đàn Nguyệt Trí V ( PL.2562-2018 từ ngày mùng 03 đến 05 tháng 10 năm 2018  – nhằm ngày 24 đến 26-08-Bính Thân).

Các vị giới tử được Thầy Nghiệp sư đưa về giới trường tập trung từ ngày mùng 03 để chấp tác, lạy sám, học giới và khảo thí. Trong không gian thiêng liêng của Tuyển Phật đường, các giới tử đã được khảo hạch về giáo lý, giới luật, thực tập chấp hiệu thời khóa tụng niệm trong thiền môn một cách nghiêm mật .

Giới đàn Nguyệt Trí V có 25 giới tử Tăng và 23 giới tử Ni, trong đó 12 giới tử thọ giới Tỳ kheo, 13 giới tử thọ giới Sa di; 03 giới tử thọ giới Tỳ kheo Ni, 15 giới tử thọ giới Thức Xoa, 05 giới tử thọ giới Sa di Ni. Tổng số 48 giới tử.

19 giờ 00, ngày 04 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 25-08-Mậu Tuất). Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN, đương vi Ngôi Yết Ma A Xà Lê của Giới đàn đã có buổi giáo giới cho giới tử về tầm quan trọng của giới luật với người đệ tử Phật . Đặc biệt đối với người xuất gia phải lấy giới luật để trang nghiêm pháp thân, luôn luôn lấy nhiệm vụ Tu phúc và Tu tuệ làm đầu. giới tử lắng nghe sự giáo giới của Hòa thượng trong tinh thần chánh niệm nhiếp thọ và phụng trì.

Tại giới trường, Đại đức Thích Đạo Ngộ đã trang nghiêm cung an chức sự cung thỉnh Hội đồng Giới sư : Hòa Thượng Đường Đầu, cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS TW GHPGVN, Giáo Thọ A Xà Lê cung thỉnh Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN, Yết Ma A Xà Lê cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTSGHPGVN.

Đệ nhất tôn chứng: Thượng tọa Thích Minh Trí, Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, Đệ nhị tôn chứng: Thượng tọa Thích Minh Thuận, Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Đệ tam tôn chứng: Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Đệ tứ tôn chứng: Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Phó Trưởng Ban Truyền thông TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lai Châu, Đệ Ngũ tôn chứng: Đại đức Thích Đạo Huân, Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ thị xã Phú Thọ, Đệ lục tôn chứng: Đại đức Thích Đạo Ngộ, Uỷ viên Ban Giáo dục Tăng Ni TWGHPGVN, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Đệ thất tôn chứng:  Đại đức Thích Tánh Đăng, Uỷ viên Ban Hướng dẫn Phật tử TW GHPGVN, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh  Phú Thọ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ huyện Đoan Hùng.

Hội đồng giới sư ni cung thỉnh: Hòa Thượng Đường Đầu cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó Ban Thường trực Phân ban Đặc trách Ni giới TW GHPGVN, Yết Ma A Xà Lê cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Thành, Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó Ban Phân ban Đặc trách Ni giới TW GHPGVN, Giáo Thụ A Xà Lê cung thỉnh Ni sư Thích Đàm Lan, Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó Ban Phân ban Đặc trách Ni giới TW GHPGVN, Đệ nhất tôn chứng: Ni sư Thích Đàm Nhã, Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự – Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh  Phú Thọ, Đệ nhị tôn chứng: Sư Thầy Thích Trí Quang, Uỷ viên Phân Ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ theo Giới đàn các nghi lễ được cử hành theo giới luật. Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị. Sau khi cung an chức sự hội đồng thập sư nhị bộ, quý vị Nghiệp sư của giới tử , đảnh lễ Hội đồng Giới sư. Tiếp đó, toàn thể các giới tử cầu thọ giới: Tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa di, Sa di Ni , đảnh lễ Hội đồng Giới sư. Hòa thượng Đường đầu đã có lời giáo giới sách tấn các giới tử.

Đàn tràng đã được tổ chức trang nghiêm đúng theo giới luật và quy củ truyền thống giới đàn miền Bắc Đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành – giới tử đắc giới. Giới đàn Nguyệt Trí V của BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã thành tựu viên mãn trong không khí trang nghiêm thanh tịnh.

Ban TTTT tỉnh Phú Thọ – Thích Quang Vũ