Trang chủ Blog chùa Quảng Ninh: Chùa Tiêu Dao Lễ Cầu An Đầu Năm Xuân Giáp...

Quảng Ninh: Chùa Tiêu Dao Lễ Cầu An Đầu Năm Xuân Giáp Thìn

245

Chiều ngày 18/2/2024 (nhằm ngày 9 tháng 1 năm Giáp Thìn) chùa Tiêu Dao long trọng tổ chức lễ Cầu An đầu năm.

Ý nghĩa của lễ cầu an là nhằm mục đích để mình và gia quyến thành tâm sám hối tội lỗi, tiêu trừ nghiệp chướng, bỏ ác làm lành và thực hiện những thiện sự như phóng sanh, bố thí, cúng dường Tam bảo…, hồi hướng công đức giúp tránh mọi bệnh tật, tiêu tai, tăng phúc, bình an, thân tâm được an lạc

Không chỉ mang ý nghĩa tiêu trừ, giải nghiệp như đã nói ở trên, những việc làm tốt đẹp trong lễ cầu an sẽ tạo nghiệp thiện, vì thế mà mọi người được chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình và người thân được sống lâu thêm, sắc thân tươi đẹp hơn; được hưởng nhiều phước lành từ ánh sáng từ bi và trí tuệ của đức Phật.

Tất cả những điều đó đều nằm trong triết lý nhân quả của đạo Phật và bám rễ sâu vào tư tưởng, suy nghĩ, lối sống của dân ta từ bao đời.

Chính vì lễ đó nên ngày 18 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày 09 tháng 01 năm Giáp Thìn) chùa Tiêu Dao tổ chức Lễ Cầu An đầu năm để phát nguyện hồi hướng công đức của những thiện sự, Phật sư đó để cho mình và gia đình được bình an, tai qua nạn khỏi, tăng khả năng tiêu tai, giảm tội, tăng phúc, bình an, thân tâm được an lạc.

Xét ở phạm vi rộng hơn – toàn dân tộc – đại lễ cầu an mang ý nghĩa cầu mong quốc thái dân an, nhà nhà được sống trong cảnh thanh bình, yên ổn.

CTD