Trang chủ Blog chùa Quảng Ninh: Ngài Dhughe Rinpoche thăm và chúc tết chùa Ba Vàng

Quảng Ninh: Ngài Dhughe Rinpoche thăm và chúc tết chùa Ba Vàng

406
Ngài Dhughe Rinpoche là hoá thân đời thứ 2 của Dhughe Rinpoche – tu viện trưởng tu viện Mura đời trước ở Tây Tạng. Ngài đã được đích thân Đức Dalai Lama ấn chứng, xác nhận tái sinh và tu học nghiêm khắc từ khi còn nhỏ. Các vị Rinpoche là các vị đã đạt chứng ngộ nhưng tiếp tục đầu thai chuyển thế để đem lại các công hạnh Bồ tát cho chúng sinh. Ngài Dhughe Rinpoche đã phát giới nguyện với Đức Dalai Lama sẽ hoằng pháp ở Việt Nam để cứu giúp chúng sinh Việt Nam.

Ngài đã cùng với Thầy trụ trì và đại chúng đi thăm quan một vòng quanh chùa. Nụ cười rạng rỡ và thân thiện của Ngài luôn hiển hiện trên gương mặt từ bi của Ngài khiến cho ai ai gặp ngài đều cảm mến và hoan hỷ. 

Sau một năm quay trở lại thăm chùa Ba Vàng, Ngài đã vô cùng hân hoan và xúc động với những thành tựu xây dựng chùa và tăng chúng tại đây. Ngài có lời chúc mừng đến Thầy trụ trì và đại chúng. Ngài cầu chúc cho nơi đây sẽ luôn phát triển, là một nơi hoằng dương chánh pháp làm lợi ích rộng khắp cho quần sinh.

 
Tất cả tăng chúng chùa Ba Vàng cũng thầm cầu nguyện cho Ngài luôn được pháp thể khinh an, trí tuệ thường đăng và chúng sinh dị độ. 
 
Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng

Cung đón ngài Dhughe Rinpoche đến thăm và chúc tết Tăng chúng chùa Ba Vàng