Trang chủ Tin tức Tăng ni giới tử Đại giới đàn Trí Đức nhập giới trường

Tăng ni giới tử Đại giới đàn Trí Đức nhập giới trường

88

Theo quy định của Ban tổ chức Giới tử Tỳ kheo tập trung tại Giới trường Chùa Huệ Nghiêm (Q.Bình Tân);  Giới tử Sa di tập trung tại Giới trường Chùa Huê Nghiêm (Quận 2); Giới tử Tỳ kheo ni tập trung tại Giới trường Chùa Từ Nghiêm (Quận 10);  Giới tử Thức xoa tập trung tại Giới trường Chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận); Giới tử Sa di ni tập trung tại Giới trường Chùa Huê Lâm (Quận 11) ; Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Phật giáo Nam tông (Kinh) tập trung tại Giới trường biệt truyền Chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức); Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Khất sĩ tập trung tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh);  Giới tử Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di ni Hệ phái Khất sĩ tập trung tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương(Q.Gò Vấp).

DSC09434.JPG

Giới trường chùa Huê Nghiêm, Q.2

DSC09417.JPG

Hơn 160 giới tử Sa Di tập trung tại giới trường

DSC09212.JPG

Giới trường Huệ Nghiêm, Q. Bình Tân

IMG_3498.JPG

Gần 200 giới tử tập trung lắng nghe Ban quản giới tử phổ biến nội quy


12319273_725056407625465_57921042_n.jpg

Giới tử  tại Giới trường Tỳ kheo Ni – Chùa Từ Nghiêm Q.10

Từ rất sớm Tăng Ni giới tử đã có mặt tại các giới đàn nêu trên và theo sự hướng dẫn trực tiếp của Ban quản giới tử. 

Tăng Ni giới tử  thực hiện nghiêm túc quyđịnh của ban tổ chức, không được sử dụng điện thoại di động, vi tính các loại, MP3 …. không hút thuốc lá trong Giới trường.