Trang chủ Tin tức Thông báo Thanh Hoá: Cúng dường xây dựng tôn tượng đức Phật Bổn sư...

Thanh Hoá: Cúng dường xây dựng tôn tượng đức Phật Bổn sư tại Thiền Tự Yên Cát (Chùa Di Lặc)

1432

Lời khuyến thiện kêu gọi hùn phước Phát tâm cúng dường xây dựng tôn tượng đức Phật Bổn Sư Thích Ca cao 21m tại Thiền tự Yên Cát (Chùa Di Lặc) theo di nguyện cuối cùng của Cố Đại Đức Thích Tánh Khả, vị thầy đã khai sơn nên Thiền tự Yên Cát ngày nay.

Lúc sinh thời, đạo hạnh của Thầy là tấm gương sáng để chúng con dõi theo và học tập. Để tưởng nhớ công ơn dưỡng đạo, tiếp nối di nguyện của Thầy, hàng đệ tử chúng con kết duyên cùng nhau hùn phước xây dựng tôn tượng đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni cúng dường về đỉnh núi nơi Thầy đã dành cả tâm huyết cuộc đời để khai sơn nên Thiền tự Yên Cát.

Chúng con mãi ghi nhớ câu nói của Đạị Đức Thích Khải Định – Trụ trì Thiền tự Yên Cát, vị huynh đệ của Thầy, người được chọn để tiếp nối những hạnh nguyện của Thầy từ khi Đại Đức đang ở Ấn Độ. Đó là: “Nếu còn sống, thầy Tánh Khả sẽ muốn hoàn thiện tôn tượng này đầu tiên, không phải xây dựng một tôn tượng cao cho bề thế với ai, mà ở đỉnh núi Yên Cát này, một tôn tượng lớn được an vị sẽ không chỉ là nơi để cho Phật tử tứ phương về đảnh lễ mà cũng sẽ là nơi để chư Thiên, các vị thiện thần về chiêm bái và đảnh lễ…”

Thiền tự Yên Cát (Chùa Di Lặc) toạ lạc tại Thôn Thăng Bình, Thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá hiện do Đại Đức Thích Khải Định Trụ Trì.

Tôn tượng đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni vớichiều cao 21m tính từ chân đế đến đỉnh, bề ngang 2 vai tôn tượng đức Phật là 10m sẽ được xây dựng trường tồn cùng thời gian bằng xi măng cốt thép, Kinh phí tạc tượng là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)

Công đức của việc tạc tượng Bồ Tát, Tượng Phật là vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Kinh nhân Quả ba đời viết:

“Đời nay làm quan do nhân gì?
Kiếp trước biết bố thí cúng dường,
Trang nghiêm tượng Phật bằng vàng ròng”

Trích Quyển Hạ, kinh “Phật thuyết Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng”:

“Công đức thù thắng của các Đức Phật, tất cả Thanh Văn, tất cả Duyên Giác còn chẳng thể biết danh tử để gọi! Thế nên người nào đức tin trong sạch tạo hình tượng Phật, tất cả nghiệp chướng thứ nào cũng diệt, được những công đức vô lượng vô biên, cho đến sẽ thành Vô thượng Bồ đề, nhổ hẳn khổ não cho khắp chúng sanh.”

Luận bình đoạn Trích: “Khi tạo tượng Phật chính là tạo thiện duyên cho nhiều người khởi tín đối với Tam bảo, nhờ công đức đó nên ai phát tâm tạo tượng sẽ được trừ diệt được vô biên tội chướng. Mặt khác, nhờ tư duy, quán sát về đức tướng Phật, hành giả sẽ từng bước thành tựu được đức tánh Phật.

Tháng 7, Vu Lan lại về, tháng của mùa hiếu hạnh, tháng của lễ xá tội vong nhân. Phận làm con chúng ta ai cũng đều tranh thủ đi chùa, tụng kinh, Lễ Phật, làm thật nhiều việc phước lành nhằm dâng lên cúng dường Thập Phương Tam Bảo, hồi hướng công đức cho cha mẹ quá vãng được siêu thoát vãng sanh và cũng là để đền đáp báo ân cho cha mẹ hiện tiền, nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ.

Còn nhân duyên nào quý hoá hơn thời điểm này, xin được chia sẻ và kết duyên cùng quý vị để chúng ta cùng nhau mỗi người một bao cát, một viên gạch hùn phước phát tâm cúng dường xây dựng tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để tạo nên duyên lành cho bản thân và hồi hướng công đức thiện lành này tới cha và mẹ…

THÔNG TIN CHI TIẾT CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG TÔN TƯỢNG:

Chủ tài khoản: Nguyễn Thành Trí (Thầy Thích Khải Định)

*Ngân hàng Techcombank:

Số tài khoản: 19031425603012- Ngân hàng Techcombank, Q.3, TP.HCM.

*Ngân hàng Vietcombank:

Số tài khoản: 0781000470904- Ngân hàng Vietcombank, TP. Thanh Hoá, Thanh Hoá.

Số điện thoại Thầy Thích Khải Định: 0977335525

Số điện thoại Phật tử Khả Anh: 0915 038 616 (Tiếp nhận thông tin và cập nhật danh sách cúng dường)

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-Ha-Tát !