Trang chủ Blog chùa Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc

Thanh Hóa: Lễ Phật Thành Đạo tại chùa Hưng Phúc

96

Cách đây hơn 25 thế kỷ, ở tại Bồ-đề Đạo Tràng (Ấn Độ), Bồ Tát Tất-đạt-đa sau sáu năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ-đề để thể nhập chân lý, chứng đắc quả vị tối thượng trở thành Phật Thích-ca-mâu-ni. Ánh đạo vàng Ngài phát huy ra sáng soi vạn loại trải qua bao thiên niên kỷ. Ngày nay, những người con Phật khắp năm châu đang hướng về Bồ-đề Đạo Tràng để kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo. Sự kiện Phật thành đạo có ý nghĩa lớn lao đối với Đạo Phật: chính thức xuất hiện vị Giáo chủ Thích-ca-mâu-ni để dắt dẫn chúng sanh hướng về nẻo giác.

Đêm nay dưới sự chứng minh của ĐĐ. Thích Tâm Minh, UV TT Ban hoằng pháp TƯ, UV ban giáo dục tăng ni TƯ, Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì chùa Hưng Phúc. Sau chương trình văn nghệ chào mừg với sự góp mặt các quý văn nghệ sỹ phật tử: Ca sỹ Thu Hài, Lâm Hải, Minh Thông, Quang Lập, Xuân Biên… là chính thức tiến hành nghi thức thắp nến tri ân đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị phật tử được ngồi thiền trải nghiệm với sự nghi lực phi thường mà cách đây hơn 2600 năm ngày mà Bồ Tát Tất Đạt Đa đã vượt qua bao chứng ma thử thách và đắc đạo trở thành vị Phật chánh đẳng chánh giác.

Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, không khí thiêng liêng, trang nghiêm ấm áp ĐĐ. Thích Tâm Minh đã chia sẻ cho phật tử hiểu thêm về ý nghĩa ngày đức phật thành đạo.

Đêm lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm thanh tịnh và thắm tình đạo vị.

Xin chia sẻ đến toàn thể quý độc giả: 

PHAT THANH DAO CHUA TU BAPHAT THANH DAO CHUA TU BA 1PHAT THANH DAO CHUA TU BA 2PHAT THANH DAO CHUA TU BA 3PHAT THANH DAO CHUA TU BA 4PHAT THANH DAO CHUA TU BA 5PHAT THANH DAO CHUA TU BA 6PHAT THANH DAO CHUA TU BA 7PHAT THANH DAO CHUA TU BA 9PHAT THANH DAO CHUA TU BA 10PHAT THANH DAO CHUA TU BA 11PHAT THANH DAO CHUA TU BA 12PHAT THANH DAO CHUA TU BA 13PHAT THANH DAO CHUA TU BA 14PHAT THANH DAO CHUA TU BA 15PHAT THANH DAO CHUA TU BA 16PHAT THANH DAO CHUA TU BA 17PHAT THANH DAO CHUA TU BA 18PHAT THANH DAO CHUA TU BA 19PHAT THANH DAO CHUA TU BA 20PHAT THANH DAO CHUA TU BA 21PHAT THANH DAO CHUA TU BA 22PHAT THANH DAO CHUA TU BA 23PHAT THANH DAO CHUA TU BA 24PHAT THANH DAO CHUA TU BA 25PHAT THANH DAO CHUA TU BA 26PHAT THANH DAO CHUA TU BA 27PHAT THANH DAO CHUA TU BA 28PHAT THANH DAO CHUA TU BA 29PHAT THANH DAO CHUA TU BA 30PHAT THANH DAO CHUA TU BA 31PHAT THANH DAO CHUA TU BA 32PHAT THANH DAO CHUA TU BA 33PHAT THANH DAO CHUA TU BA 34PHAT THANH DAO CHUA TU BA 35PHAT THANH DAO CHUA TU BA 36PHAT THANH DAO CHUA TU BA 37PHAT THANH DAO CHUA TU BA 38