Trang chủ Tin tức Thành tựu viên mãn và Bế mạc Đại giới đàn Trí Đức

Thành tựu viên mãn và Bế mạc Đại giới đàn Trí Đức

90

Đến tham dự buổi lễ có sự chứng minh của Ban Kiến Đàn, Hội đồng giới sư, Ban điều hành các giới trường và hơn 1000 Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni  giới tử.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, Hội đồng giới sư tấn đàn truyền thọ Bồ Tát giới cho chư giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và Cư sĩ tại gia. 

Buổi lễ bế mạc chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm và long trọng, thể hiện năng lượng hành trì tu tập, sám hối của của hơn 1000 giới tử  thọ lãnh giới pháp mà Hội đồng giới sư truyền trao.