Trang chủ Tin tức Thỉnh vấn HT. Thích Quảng Hiển – Trưởng BTC giới đàn Đồng...

Thỉnh vấn HT. Thích Quảng Hiển – Trưởng BTC giới đàn Đồng Huy

144

– Kính bạch Hòa thượng, xin thầy cho biết ý nghĩa tôn hiệu của Đại giới đàn Đồng Huy?

HT. Thích Quảng Hiển: Tổ Đình Đại Tòng Lâm đã trải qua 7 Đại giới đàn đều lấy đạo hiệu cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hòa – Người  khai  sơn ra lãnh địa  Đại  Tòng  Lâm này. Ngài công rất lớn tầm nhìn rất xa khi khai khẩn mảnh đất nơi đây, nhờ vậy GHPG tỉnh BRVT cả nước có được một sở Phật giáo tầm cỡ như ngày nay. Do vậy, từ năm 1991 đến nay, qua 7 Đàn giới đều lấy tên của Ngài. Sau công lao kiến lập của Hòa thượng Thiện Hòa thì Hòa thượng Đồng Huy là người gắn với mảnh đất Đại Tòng Lâm này lâu nhất. Nhiệm vụ đầu tiên của Ngài là Giám tự, sau đó Trưởng ban quản trị Đại Tòng Lâm rồi đến Trưởng BTS đầu tiên của Phật giáo tỉnh nhà. vậy, Đại giới đàn lần này đặc biệt lấy tên Ngài là “Đại giới đàn Đồng Huy”, để mang tính kế tục, cũng là để  kỷ  niệm   tôn  vinh  công đức của Hòa thượng đối với GHPGVN tỉnh BRVT nói chung chùa Đại Tòng Lâm nói  riêng. Ngoài ra, việc lấy tôn hiệu Ngài cho Đại giới là để nhắc nhỡ cho Phật giáo tỉnh nhà và hàng hậu học cần ghi nhớ công ơn của Ngài đối với công cuộc phát triển GHPG tỉnh BRVT.


Kính bạch Hòa thượng, so với những Đại giới đàn trước thì Đại giới đàn lần này những điểm mới và nổi bật nào?

HT. Thích Quảng Hiển:  Đại  giới  đàn  lần này nổi bật sự hiện diện của Hòa thượng Thích Minh Thông. Các Giới đàn trước cũng sự hiện diện của Ngài, nhưng chỉ ở vai trò Tuyên Luật Yết Ma. Giới đàn này, ngoài việc đảm nhận vai trò Tuyên Luật Sư, Ngài còn hướng dẫn đề nghị ban Kiến đàn tổ chức thật trang trọng, hàng Thập thật sự những vị có giới đức thanh tịnh. Như thế sẽ giúp giới tử nhận thấy tầm quan trọng của việc thọ giới, khởi tâm tôn kính đối với giới sự thiết tha cần cầu giới pháp. Giới tử sẽ niềm tin sâu sắc vào việc thọ lãnh chánh giới, từ đó được đắc giới thể.

lẽ đó, việc tổ chức Đại giới đàn kỳ này là Đàn giới quy nhất từ trước đến nay. Do vậy, BTSGHPGVN tỉnh cố gắng trong khả năng của mình, vận động thập phương tạo mọi điều kiện để giới tử không bị chi phối bởi hoàn cảnh, giữ gìn thân tâm thanh tịnh để lãnh thọ giới pháp. Đây cũng điều Hòa thượng Minh Thông đặc biệt quan tâm nhiệt tình đôn đốc BTC quán xuyến công tác chuẩn bị một cách chu  toàn.  Ngài  yêu  cầu  giới  trường   nơi  tổ chức Lễ Khai mạc cũng phải riêng biệt để không ảnh  hưởng  đến  giới  tử.  Công  đức  của  Ngài trong Giới đàn lần này rất lớn.


– Kính bạch Hòa thượng, dựa trên những điểm mới nổi bật như vậy thì nội dung khảo thí của giới tử sẽ bao gồm những điểm nào?

HT. Thích  Quảng  Hiển: Trung ương GHPGVN cũng đã quy định cụ thể trong những thông tư hướng dẫn về việc đưa ra nội dung khảo thí giới tử. Ngoài các yêu cầu về học vấn, tuổi đời hay thời gian tập sự v.v… thì giới tử cần nắm vững các nội dung về các nghi thức tụng niệm trong chốn thiền môn, vì đây là yêu cầu cần thiết tối thiểu. Ban Tăng sự đã quy định điều kiện thọ giới Sa di hay Tỳ kheo cần có trình độ học vấn tối thiểu, như Sa di thì tốt nghiệp THCS và Sơ cấp Phật học; Tỳ kheo thì tốt nghiệp THPT và Trung cấp Phật học. Từ đó mới nâng cao sự hiểu biết về Phật pháp và nắm bắt kịp với trào lưu tiến bộ của xã hội. Nội dung khảo thí cũng đã được BTC thông tin rộng rãi cho các giới tử cũng như trên phương diện truyền thông.


– Kính bạch Hòa thượng, theo thông tin mà chúng con nắm được hơn 1000 giới tử đã trúng tuyển giới đàn kỳ này đang đứng trước bước ngoặt lớn trên con đường tiến tu đạo nghiệp. Xin Hòa thượng đôi lời nhắn nhũ lưu ý cho giới tử kỳ này?

HT. Thích Quảng Hiển: Phần nhắn nhũ quan trọng nhất với các giới tử năm nay BTC đã cung thỉnh đức Phó pháp chủ thượng Đức hạ Nghiệp, Ngài sẽ khai đạo cho giới tử, đây là phần  nòng  cốt  nhất  của  chương  trình.  Kế  tiếp HT. Minh ThôngTuyên Luật sẽ thực hiện khai đạo gửi gắm, nhắc nhỡ dạy dỗ cho giới tử. Riêng về BTC, tôi cũng muốn nhắn gởi đến các giới tử trong Giới đàn lần này: Đây sự nhiệt tình của Chư tôn đức trong HĐTS GHPGVN TW, Ban Tăng sự Trung ương BTS GHPGVN tỉnh mong muốn tổ chức một Giới đàn trang nghiêm. Để từ đó, giới tử ý thức được việc thọ giới của mình là rất quan trọng. Khi thọ giới rồi nên gìn giữ giới pháp đã thọ. Tôi mong mỏi quý vị hãy tha thiết cầu thọ chánh giới. Quý vị cần giữ gìn oai nghi cho thanh tịnh”.


Kính bạch Hòa thượng, trên cương vị Trưởng BTC, Hòa thượng kỳ vọng ở Đại giới đàn Đồng Huy năm 2016?

HT. Thích  Quảng  Hiển: Với Đại giới đàn Đồng Huy năm nay, trên  cương vị Trưởng BTC, tôi mong mỏi các thành viên trong BTC, các tiểu ban phụ trợ mọi thành viên được phân nhiệm, cố gắng làm sao để Đại giới đàn được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Vì vậy, chư tôn đức trong BTC cần thực hiện tốt mọi công việc để chư giới tử sau khi thọ giới, trở về trú xứ thì hình ảnh của Đại giới đàn Đồng Huy sẽ mãi khắc khi trong tâm khảm trên bước đường tu học và hành hoá chánh pháp của họ.

 Chúng con cùng tri ân kính chúc Hòa thượng pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.