Trang chủ Thời đại Giáo dục Thông báo: Mời viết bài và tham dự tọa đàm khoa học...

Thông báo: Mời viết bài và tham dự tọa đàm khoa học trực tuyến về Giáo dục học đường Phật giáo Việt Nam

185

Ngày 05/10/2021, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương (GDPGTW) do Hòa thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban GDPGTW ký thông báo tổ chức và gửi thư mời tham gia Tọa đàm Khoa học với chủ đề: “GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM – 40 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA”.

Nhân dịp kỉ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2021), trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp trên cả nước, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương chủ trương tổ chức Tọa đàm khoa học cấp Quốc gia, theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, thời gian tổ chức là 08h00, ngày 06 tháng 11 năm 2021, Ban Tổ chức trân trọng kính mời chư Tôn đức Tăng Ni, quí vị tri thức và các nhà quản lí quan tâm đăng kí tham dự tọa đàm và gửi bài viết theo những chủ đề gợi ý để buổi Tọa đàm được thành công:

1. Thực trạng và nguyên nhân: Mạng lưới Giáo dục Phật giáo Việt Nam hiện nay; Nhu cầu và Mục tiêu đào tạo; Chất lượng đào tạo (kiến thức, kĩ năng, thái độ).

2. Bốn mươi năm Giáo dục đào tạo học đường Phật giáo Việt Nam: Các mô hình Giáo dục Phật giáo Việt Nam trước năm 1981; Từ năm 1981 đến nay, Quan điểm Giáo dục đào tạo học đường Phật giáo, Mạng lưới Giáo dục học đường và mô hình quản lý, Cơ cấu chương trình các cấp học, Phật học và Thế học.

3. Giáo dục đào tạo Phật giáo Việt Nam trước thực tiễn và yêu cầu mới: Giáo dục Phật giáo với công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa – xã hội và bảo vệ đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Giáo dục học đường Phật giáo trong thời đại Cách mạng Công nghệ thông tin (4.0); Giáo dục truyền thống và Giáo dục trong thời đại bùng nổ của Công nghệ thông tin; Những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện Mục tiêu giáo dục đào tạo (tu – học) của các cấp học trong hệ thống Giáo dục đào tạo học đường Phật giáo hiện nay; Từ thực tiễn hoạt động Giáo dục đào tạo gần đây của các cơ sở trong hệ thống Giáo dục đào tạo Phật giáo, rút ra những kết luận và kiến nghị có tính  giải pháp trước mắt và lâu dài.

Mọi thông tin xin liên hệ:

– Thời gian nhận đăng kí Đề cương Tọa đàm khoa học, trước ngày 30 tháng 10 năm 2021.  Đề nghị ghi rõ: Họ tên, nơi ở/ làm việc, số điện thoại, địa chỉ email; Nội dung chính và thời gian sẽ trình bày tại Tọa đàm.

– Ban Tổ chức sẽ ghi âm, biên tập lại, gửi tác giả thông qua và cho công bố trong Kỉ yếu Tọa đàm;

– Địa chỉ liên lạc, gửi Đề cương: Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam – tại Hà Nội (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội);

– E-mail:  hocvienphatgiaohanoi@gmail.com;

– Điện thoại liên lạc C.S Quảng Tuệ Lương Gia Tĩnh 0913009456, C. S Quản Thị Hà : 0984816999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B