Trang chủ Thời đại Giáo dục Thừa Thiên Huế: Lễ tặng học bổng cho Tăng ni sinh khoá...

Thừa Thiên Huế: Lễ tặng học bổng cho Tăng ni sinh khoá II Thạc sĩ Phật học

185
Sáng nay, ngày 11 tháng 01 năm 2022, Học viện PGVN tại Huế tổ chức lễ cấp học bổng khuyến học đến Tăng ni sinh thạc sĩ Phật học khoá II, có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Phật học.
Học bổng được cấp lần này có 8 Tăng ni sinh đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ vừa qua mang tôn hiệu của đức Cố Đại lão Hoà thượng thượng Trí hạ Quang, bậc mô phạm tòng lâm của Phật giáo Việt Nam, người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục Tăng ni đầy đủ tố chất của thiền môn, mà đó cũng là sự tiếp nối tâm nguyện của Ngài trong sứ mệnh tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.
HVPGVN HUẾ