Trang chủ Blog chùa TP.HCM : Chùa Phú Hòa lễ húy kỵ HT. Thích Mỹ Quang

TP.HCM : Chùa Phú Hòa lễ húy kỵ HT. Thích Mỹ Quang

131

 Cố Hòa Thượng Thượng Mỹ Hạ Quang Nguyên Trụ Trì Chùa Phú Hòa, Nguyên:Ủy Viên Ban Nghi Lễ TƯ GHPG Việt Nam, Ủy Viên Nghi Lễ BTS Thành Hội Phật Giáo Tp HCM, Ủy Viên Nghi Lễ Ban Đại Diện Phật Giáo Quận Tân Bình, Viện Chủ Chùa Phú Hòa.

Quang lâm chứng minh trong lễ cúng dường trai tăng có Hòa Thượng: Thượng Thiện Hạ Tánh – Ủy Viên Kiểm Soát HĐTS GHPG Việt Nam, Phó Ban Thường Trực Thành Hội Phật Giáo Tp Hồ Chí Minh,Viện Chủ Chùa Khánh Anh, Hòa Thượng: Thượng Minh Hạ Nghĩa, Chánh Thư Ký Ban Nghi Lễ TƯ, Viện Chủ Chùa Từ Minh,  Hòa Thượng: Thượng Chánh Hạ Kế, Chứng Minh Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Lâm Đồng, Thượng tọa Thượng Thiện Hạ Đức, Ủy Viên Thành Hội Phật Giáo Tp Hồ Chí Minh, Viện Chủ Chùa Thái Hòa, Thượng Tọa: Thích Đạt Đức – Chánh Đại Diện Phật Giáo Quận Tân Bình, trụ trì chùa Hải Qung Cùng tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử hai mươi bốn Quận Huyện trong Tp đồng về tham dự và cầu nguyện