Trang chủ Blog chùa TP.HCM: chùa Viên Giác khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện

TP.HCM: chùa Viên Giác khánh thành ngôi Đại hùng bảo điện

236

Lễ hoàn mãn được tổ chức như môt lời tri ân công đức nhân dân bá tính, Phật tử khắp nơi, người góp công kẻ góp của ra sức hộ trì ngôi bảo điện. Từ nay, Tăng ni bản tự và Phật tử có không gian rộng rãi, trang nghiêm để tu tập và hành lễ.