Trang chủ Tin tức Thông báo TP.HCM: Ban hành Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ...

TP.HCM: Ban hành Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564.

297
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 141/KH.BTS ra ngày 18/05/2020 về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2564.

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào 03 tháng mùa mưa, Tăng Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới An cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội; Căn cứ Thông bạch số 123/TB-HĐTS, ngày 11/5/2020, của Ban Tăng sự Trung ương  GHPGVN về việc tổ chức An cư Kiết hạ PL.2564; Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 18/5/2020, của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh; về việc triển khai các công tác Phật sự trọng tâm cuối quý II/2020, trong đó có công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2564 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh;

Để hoàn thành các mục tiêu, chương trình hoạt động Phật sự năm 2020 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước tình trạng bình thường mới; Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức An cư Kiết hạ PL.2564 tại Tp. Hồ Chí Minh cung thỉnh Ban chứng minh gồm 9 thành viên, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ do HT.Thích Trí Quảng làm trưởng ban, với chư tôn đức là Phó ban, Thư ký, Ủy viên và Trưởng Ban trị sự 24 quận huyện;

Theo đó, Ban Chỉ đạo An cư Kiết hạ (BCĐ-ACKH) thay mặt Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức An cư, nội dung tu học và giảng dạy tại các Trường hạ, đồng thời làm cố vấn tinh thần, động viên Ban Tổ chức An cư Kiết hạ 24 quận/huyện và Tăng Ni hành giả các Trường hạ trong toàn Thành phố.

Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ Pl.2564 do HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký.

Xem đầy đủ Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564:


Theo GHPGVN TP.HCM