Trang chủ Blog chùa TP. HCM: Lễ dâng y và tưởng niệm tôn sư chùa Phước...

TP. HCM: Lễ dâng y và tưởng niệm tôn sư chùa Phước Trí

102Xin giới thiệu một vài hình ảnh của buổi lễ: