Trang chủ Tin tức TP.HCM: Ngày thứ sáu tuần lễ Phật đản chùa Viên Giác

TP.HCM: Ngày thứ sáu tuần lễ Phật đản chùa Viên Giác

61

Vào lúc 18h00, ba hồi chuông trống bát nhã vang lên cung thỉnh thượng tọa giới sư quang lâm đại điện chính thức truyền giới quy y và cử hành khóa lễ mừng Phật đản sinh.

Đây là việc làm tạo công đức cúng dường Đức Như Lai ra đời đem đến sự an lạc cho chúng sinh.

Sau khóa lễ truyền giới quy y là chương trình chiếu phim với tựa đề "Lịch Sử Đức Phật" nằm trong tập phim nổi tiếng "Vị Tiểu Phật" do Ý sản xuất năm 1992 nhằm tạo nên hiểu biết thêm về sự ra đời và con đường tu tập hành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho những phật tử mới vừa được truyền giới.

Cảm ơn thầy trụ trì Thích Đồng Văn đã thuyết minh và giải thích chi tiết trong khi đang trình chiếu bộ phim này.

Sau đây xin gửi tới chư Tôn Đức , Tăng, Ni và Phật tử thập phương những hình ảnh của ngày thứ sáu trong tuần lễ Phật Đản: