Trang chủ Tin tức Thông báo TP.HCM: Thông báo về công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản...

TP.HCM: Thông báo về công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020.

317
????????????????????????????????????

Theo tin từ VP.BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM vừa ban hành Công văn số 094/CV- BTS ra ngày 30/03/2020 thông báo về công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020.

Căn cứ Công văn số 068/CV-HĐTS, ngày 19-3-2020, của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 trước diễn biến của đại dịch Covid-19; Căn cứ tình hình thực tế và tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo TP.HCM về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM thông báo:

Các ban chuyên môn Phật giáo TP, BTS GHPGVN 24 quận huyện, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn TP lưu ý trong công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 như sau: Không tổ chức lễ đài tập trung, rước xe hoa, các chương trình nghệ thuật chào mừng, hay các hình thức tập trung đông người.

Khuyến khích nghi lễ Kính mừng Phật đản PL.2564 bằng nghi thức tắm Phật, tụng kinh tại các sơ sở tự viện đối với Tăng Ni và tại tư gia đối với Phật tử, tín đồ Phật giáo mà không tập trung đông người.

Chỉ tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564 tập trung khi nào có thông báo mới của Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.

Công văn cũng đề nghị, trên tinh thần Phật sự chung, vì sức khỏe mọi người, lợi ích toàn xã hội; đề nghị các ban, chư tôn đức Tăng Ni, cá nhân Phật tử, tín đồ Phật giáo TP đồng quan tâm thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Công văn trên do Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký.

Bảo Phong