Trang chủ Bài nổi bật TPHCM: Chính thức lễ khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567

TPHCM: Chính thức lễ khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567

141

Sáng mùng 9/10/Quý Mão (21/11/2023), tại Đại giới trường Việt Nam Quốc tự (Quận 10) đã diễn ra lễ Khai mạc Đại giới đàn Bửu Huệ PL.2567.

Chứng minh tham dự có sự hiện diện của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tp.Thủ Đức và 21 Quận huyện, các Ban chuyên ngành trực thuộc Phật giáo TƯ và TP.HCM.

Lễ khai mạc còn có sự tham dự của Ban Kiến đàn, Hội đồng giới sư truyền giới và hơn 200 giới tử Sa Di, Sa di Ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đồng tham dự.

Tại buổi lễ mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang – UV TT HĐTS, Trưởng Ban Nghi Lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP, Chánh chủ đàn Bửu Huệ phát biểu :

“Thuở xưa,
Nơi Tịnh xá Kỳ Hoàn,
Đức Thế Tôn đã chế ra Giới pháp cho hàng Tỳ kheo, gồm năm Thiên “Chỉ -Trì – Khai – Giá”;
Dưới cội cây Bồ Đề,
Đấng Từ Phụ lại mở bày Luật nghi cho hàng Bồ tát, có ba Tụ “Tác – Phạm -Trọng – Khinh”.
Như vậy, có nghĩa là:
Ai muốn thâm nhập bản thể vô tướng chơn không, hẳn phải thực hành các công đức hữu vi diệu đạo;
Ai muốn cao đăng quả vị tam Hiền thập Thánh, đều phải cất bước vào thềm thang Mộc Xoa Thánh giới.
Hôm nay, mùng 09 tháng 10 năm Quý Mão, Phật lịch 2567;
Trong ánh hào quang rực rỡ của tam thế chư Phật chứng minh,
Trước pháp tọa trang nghiêm của thập phương đại Tăng chứng giám;
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố, chúng con thành kính khải kiến Đại Giới đàn Bửu Huệ, truyền thọ tam Đàn đại giới cho các giới tử đã đáo kỳ thọ giới…
Trong mùa An cư PL. 2567,
Các giới tử đã có ba tháng tòng Tăng học hạ,
Đã nhập tâm bốn quyển Luật Trường hàng,
Do vậy, 99 phần trăm giới tử đã trúng tuyển kỳ khảo hạch Đại Giới đàn.
Hôm nay, Tại đạo tràng Việt Nam Quốc Tự,
Chúng con được cung nghinh chư Tôn Tịnh đức Đại tăng Hội đồng Chứng minh – Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Cùng liệt vị Trưởng lão Kỳ túc Tăng già quang lâm chứng minh lễ khai mạc Đại Giới đàn Bửu Huệ,
Thật chúng con vô cùng mừng rỡ,
Giờ này, Xin ra trước đây,
Thành kính đảnh lễ bái yết chư Tôn Tịnh đức với đôi lời vấn an thường lạc…
Và hợp thời, giờ lành đã điểm,
Chúng con xin kính cẩn kéo cao tràng phan ngũ sắc,
Kiến lập Giới đàn,
Gióng lớn trống Bát nhã lôi âm,
Tuyên hành pháp sự,
Giới sư mười vị cung an,
Tác pháp ba đàn phổ thí,
Quyết chọn người làm Phật,
Hầu tục diệm truyền đăng,
Làm quang vinh họ Thích ngàn đời,
Khiến rạng rỡ nhà Thiền muôn thuở… ”

Theo tiếp đó, Hòa thượng Thích Minh Thông – UV. Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG TP.HCM cung tuyên Tiểu sử Hòa thượng Thích Bửu Huệ – vị cao Tăng được Ban Thường trực BTS GHPGVN TP cung kính vinh danh làm tôn hiệu cho Đại giới đàn năm nay.

Hòa thượng Pháp danh thượng Tâm hạ Ba, tự Nhựt Quang, hiệu Bửu Huệ thuộc đời 41 dòng Lâm Tế (chữ Nhựt) và đời 43 thuộc phái Thiên Thai (chữ Tâm). Húy danh: Nguyễn Văn Ba, sinh năm Giáp Dần (1914), tại xã Tân Hương, huyện Bến Tranh, tỉnh Ðịnh Tường (nay là tỉnh Tiền Giang). Hòa thượng nguyên là Phó Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm; Phó Tổng lý Tổ đình Ấn Quang; Viện chủ chùa Huệ Nghiêm

Thuở nhỏ, Hòa thượng thường theo mẹ đi chùa lễ Phật. Sớm liễu ngộ lẽ vô thường tan hợp, sinh ly tử biệt nên Ngài quyết tâm tìm con đường giải thoát.

Ban đầu, Ngài thọ pháp với Hòa thượng Huệ Ðăng ở chùa Thiên Thai tại Bà Rịa.

– Năm 1938, khi được sự chấp thuận của song thân, Ngài quy y với Hòa thượng Pháp Long, thuộc dòng Lâm Tế, Trụ trì chùa Thiên Phước tại Tân Hương.
– Năm 1944, Hòa thượng thế phát xuất gia tại chùa Thiên Phước. Tám tháng sau, Ngài thọ giới Sa di ở chùa Long Quang, Vĩnh Long.
– Năm 1946, Hòa thượng theo học lớp Sơ Đẳng Phật học tại Phật học đường tại chùa Phật Quang, Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ.
– Năm 1948, Hòa thượng theo học lớp Trung Đẳng Phật học (3 năm) tại Phật học đường Liên Hải được thành lập tại chùa Vạn Phước, xã Bình Trị Ðông, do Hòa thượng Trí Tịnh làm Giám đốc.
– Năm 1949, Hòa thượng đã thọ giới Tỳ kheo và Bồ tát giới tại Phật học đường Liên Hải.
– Năm 1951, Phật học đường Nam Việt dời sang chùa Ấn Quang, đường Sư Vạn Hạnh Chợ Lớn. Ngài tiếp tục học tập và hoàn tất chương trình Trung đẳng Phật học.
– Từ năm 1951 đến năm 1954, Ngài học Cao đẳng Phật học tại Phật học đường Nam Việt Ấn Quang.

Với đức tánh hiền hòa khiêm tốn, bao dung nhẫn nại, giới hạnh trang nghiêm và tuổi tác cũng lớn hơn các vị đồng học nên Hòa thượng được xem là Người anh cả. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Phật học, Ngài cùng với huynh đệ đồng khóa trụ lại Ấn Quang một thời gian để hỗ trợ Hòa thượng Giám đốc và Chư vị Pháp sư trong việc điều hành và quản lý Phật học đường. Ngài đảm nhận chức Tri sự, và luôn hoàn tất tốt mọi công tác mà Ban Giám đốc và Đại chúng giao phó, được người trên quý trọng khen ngợi, kẻ dưới thương yêu kính mến.

Thời gian sau, Ngài trở về quê hương để tịnh tu tại Tịnh thất Nam Tuyền, xã Tân Hương, Tỉnh Định Tường trong thời gian dài.

Trong phiên họp ngày 04 tháng 02 năm 1964 tại chùa Ấn Quang, Thượng tọa Thanh Từ thừa ủy nhiệm của Nhị vị Hòa thượng Thiện Hoa và Hòa thượng Thiện Hòa về Tân Hương thỉnh Ngài làm Giám đốc Trung đẳng Phật học Chuyên khoa (Phật học viện Huệ Nghiêm)
Năm 1968, Phật Học viện Huệ Nghiêm trở thành Học viện Chuyên khoa Nội điển.

Năm 1970, Ðại hội Văn hóa Giáo dục Kỳ IV họp tại Tp. Ðà Lạt, Giáo hội quyết định thành lập Viện Cao đẳng Phật học và đặt tại chùa Huệ Nghiêm, suy cử Hòa thượng Trí Tịnh làm Viện trưởng và Hòa thượng Bửu Huệ làm Phó Viện trưởng.

Từ năm 1971 đến năm 1975, Ngài phụ trách giảng dạy bộ môn luận Biện trung biên cho Tăng, Ni sinh ở hai trường Phật học Huệ Nghiêm và Dược Sư.

Ngày 07 tháng 12 năm 1974, Hòa thượng Bửu Huệ trở thành Thành viên chính thức trong Hội đồng Quản trị Tổ đình Ấn Quang, với chức vụ Phó Tổng lý. Tổ đình Ấn Quang.

Mặc dù phải điều hành nhiều Phật sự của Giáo hội, nhưng Ngài vẫn luôn tập trung vào công tác đào tạo Tăng tài và hướng dẫn hàng Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử tu tập theo pháp môn Tịnh độ, duy trì câu Phật hiệu trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày.

Ngài thích sống cộng trụ, hòa mình với Đại chúng và xem Tăng thân là những Bậc Thiện tri thức. Ngài thường nói: “Chúng ta nguyện làm Pháp lữ Ðại thừa với nhau, cho đến khi Ðức Từ Thị ra đời!”

Từ năm 1980 – 1991 dù thân mang trọng bệnh nhưng hàng ngày Ngài luôn an trú trong câu Phật hiệu, hòa nhan ái ngữ, từ nhãn thị chúng.
Vào lúc 14 giờ, ngày 27 tháng 10 năm Tân Mùi (02/12/1991), Ngài xả báo an tường.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Thiện Quý – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP, Phó Chánh Chủ đàn báo cáo về tiến trình tổ chức Đại Giới đàn, thông qua tính pháp lý, danh sách Ban Kiến đàn, Ban Hộ đàn, Ban Quản Giới tử và số lượng giới tử.

Được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại công văn số 145/CV.HĐTS ngày 31/3/2023, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố đã ban hành thông báo về việc tổ chức Đại Giới đàn Bửu Huệ PL.2567 .
Đại Giới đàn Bửu Huệ PL.2567 được tổ chức từ ngày 17 – 23/11/2023 (05 – 11/10/Quý Mão) tại các giới trường:

– Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự: Tổ chức lễ khai mạc, truyền Bồ tát giới và bế mạc;
– Giới trường Chùa Huệ Nghiêm (Q. Bình Tân): Truyền giới cho giới tử tăng (Phật giáo Bắc tông);
– Giới trường Chùa Bửu Quang (Tp. Thủ Đức): Truyền giới cho giới tử Nam tông Kinh;
– Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh): Truyền giới cho giới tử tăng (Hệ phái Khất sĩ);
– Giới trường Chùa Thanh Tâm (H. Bình Chánh): Truyền giới cho giới tử ni (Phật giáo Bắc tông);
– Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Q. Gò Vấp): Truyền giới cho giới tử ni (Hệ phái Khất sĩ)

Sau khi tham dự kỳ khảo hạch tuyển Phật trường, có 208 giới tử chính thức đủ chuẩn được nhập giới trường, trong đó có 59 giới tử tăng hệ phái Bắc tông (31 Tỳ kheo, 28 Sa di); 97 giới tử ni hệ phái Bắc tông (55 Tỳ kheo ni, 21 Thức xoa, 21 Sa di ni); 09 giới tử tăng hệ phái Khất sĩ (06 Tỳ kheo, 03 Sa di); 14 giới tử ni hệ phái Khất sĩ (06 Tỳ kheo ni, 06 Thức xoa, 02 Sa di ni); 29 giới tử hệ phái Nam tông (10 Tỳ kheo, 05 Sa di, 14 Tu nữ) và hơn 400 Phật tử đăng ký thọ giới Bồ tát.

Tại buổi lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Chơn – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM đã cung tuyên Tôn danh Hội đồng Thập sư đàn Sa Di, Sa di Ni, Thức-xoa-ma-na, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni.

• Đàn Tỳ kheo do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Đàn đầu, Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết ma A Xà Lê, Hòa thượng Thích Như Niệm làm Giáo thọ A Xà Lê;
• Đàn Tỳ kheo Ni do Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện làm Đàn đầu, Ni trưởng Thích Nữ Tắc Tuyết làm Yết ma A Xà Lê, Ni trưởng Thích Nữ Hải Thành làm Giáo thọ A Xà Lê;
• Đàn Tỳ kheo, Sa Di, Tu nữ hệ phái Nam Tông do Hòa thượng Thiện Tâm làm Đàn đầu, Hòa thượng Hộ Chánh làm Yết ma A xà lê; Hòa thượng Minh Giác làm Giáo thọ A xà lê.
• Đàn giới hệ phái Khất sĩ, Hòa thượng Thích Giác Giới làm Đàn đầu đàn Tỳ Kheo, Hòa thượng Thích Giác Giới làm Đàn đầu đàn Sa-Di, Ni trưởng Thích Nữ Tân Liên làm Đàn đầu Tỳ kheo Ni, Thức xoa ma na, Sa di Ni.

Đại diện, giới tử phát biểu phát nguyện “ Từ bấy lâu nay, giới tử chúng con hằng mong ước sớm được tham dự “Tuyển Phật trường”, được thọ lãnh Giới pháp. Giờ đây, mái trường tuyển người làm Phật đã trang nghiêm, các bậc Tôn đức Giới sư thanh tịnh, toàn thể giới tử chúng con một lòng chí thành khát ngưỡng và cầu thọ Giới pháp. Ngưỡng mong Hội đồng Giới sư mở lòng bi mẫn đăng đàn truyền trao Giới pháp cho chúng con.

Với bao tâm niệm thành khẩn thiết tha, giới tử chúng con xin một lòng phát nguyện: “Sau khi thọ lãnh Giới pháp, chúng con sẽ luôn tôn kính Giới luật như mạng sống của chính mình, nghiêm trì các Giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trong tu học, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ các ác pháp, gieo trồng chủng nhân và phát huy các thiện pháp, trở thành vị tu sĩ gương mẫu, công dân hữu ích cho xã hội, làm mô phạm cho nhân thiên, lợi ích chúng hữu tình, v.v…””

Ban đạo từ buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương tán sự cố gắng nỗ lực của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, Ban kiến đàn đã tổ chức trang nghiêm Đại giới đàn Bửu Huệ, với 200 giới tử tham dự.

Hòa thượng đánh giá cao về hình thức lẫn nội dung, số lượng chất lượng giới tử của Tuyển Phật trường Đại giới đàn Bửu Huệ, xem đây là mô hình để Phật giáo các tỉnh thành tham khảo.

Hòa thượng khuyến tấn các giới tử nỗ lực hơn nữa trong quá trình tu tập, giữ tâm ý trong sạch, sám hối tam nghiệp cho thanh tịnh để nhận lành giáo Pháp trong tinh thần giải thoát giác ngộ.

Kết thúc buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Phong – Phó Trưởng Ban trị sự GHPGVN TP, Phó Ban kiến Đàn thay mạc Ban kiến đàn tri ân đến chư tôn đức Hòa thượng HĐCM, HĐTS, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, chư vị Giới sự đã hiện diện chứng minh cho Đại giới đàn trang nghiêm trọng thể này.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SỰ KIỆN NÀY

 

NHÓM PHÓNG VIÊN WEB PGTPHCM