Trang chủ Blog chùa TPHCM: Hoàn mãn bảo điện chùa Viên Giác

TPHCM: Hoàn mãn bảo điện chùa Viên Giác

291

Chùa Viên Giác được HT. Thích Hồng Tịnh khai sơn vào năm 1955, đã trải qua nhiều lần tôn tạo nên có được một chốn già lam khang trang như ngày hôm nay.

Lần trùng tu gần đây nhất là vào mùa xuân năm 2001, càng ngày phật tử đến chùa sinh hoạt càng đông khiến diện tích chùa càng trở nên nhỏ hẹp trong các khóa lễ sinh hoạt của đạo tràng nên thượng tọa trụ trì quyết định trùng tu lần này nhằm mở rộng diện tích đại điện tạo điều kiện thoải mái cho chư Tăng và Phật tử có không gian rộng rãi để tu tập và hành lễ.
 
Buổi lễ được bắt đầu với khóa lễ niêm hương bạch Phật, nhiễu đàn thần chú Phổ Am nguyện cầu âm siêu dương thới, sái tịnh đàn tràng và khai quang các thánh tượng chư Phật và Bồ Tát tại đại điện do TT. Thích Quảng Chơn – Phó Ban Nghi Lễ Thành Hội Phật Giáo TP.HCM chủ trì.

Sau đó, là khóa lễ tạ ơn Tam Bảo cung thỉnh mười phương chư Phật quang giáng đạo tràng chứng minh công đức cho buổi lễ thành tựu viên mãn.
 
Lễ hoàn mãn bảo điện chùa Viên Giác sau công cuộc trùng tu lần thứ hai được tổ chức như là một lời tri ân công đức của chư Tăng đến nhân dân bá tánh, Phật tử thập phương, người góp công kẻ góp của ra sức hộ trì ngôi bảo điện. Từ nay, Tăng ni bổn tự và Phật tử có không gian rộng rãi, trang nghiêm để tu tập và hành lễ.
 
Vào lúc 18h cùng ngày, chư Tăng và Phật tử tại đạo tràng đã khai kinh Vu Lan Báo Hiếu, chính thức mở màn đón mừng Đại Lễ Vu Lan PL.2555 tại đạo tràng.

Sau thời kinh là đôi lời nhắn nhủ của thượng tọa trụ trì về bổn phận của người con Phật đối với đạo Hiếu.

Cuối cùng, là lễ tuyên sớ kỳ siêu nhằm hồi hướng công đức lành này đến những hương linh quá cố sớm được vãng sanh lạc quốc.

Phạm Hoàng Anh