Trang chủ Tin tức Trực tiếp Lễ tưởng niệm giác linh cố Trưởng lão HT Thích...

Trực tiếp Lễ tưởng niệm giác linh cố Trưởng lão HT Thích Chí Tín

83

Kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni và kính mời quý Phật tử xem Trực tiếp Lễ tưởng niệm giác linh cố Trưởng lão HT Thích Chí Tín

http://www.ustream.tv/channel/tanglechualongson

  

 * Do dùng kênh của nước ngoài nên khi mở để xem sẽ có một đoạn vài giây quảng cáo và hình ảnh đã bị nén nên không được rõ, kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử hoan hỷ.