Trang chủ Bài nổi bật Trung Quốc: Một tu sĩ phát nguyện bế quan 5 năm

Trung Quốc: Một tu sĩ phát nguyện bế quan 5 năm

884

Trung tuần tháng 6 (nhằm ngày 15/4/Canh Tý), tại núi Phổ Đà, Chiết Giang, Trung Quốc, thầy Nghĩa Dũng phát nguyện bế quan trong thời gian 5 năm.


Lễ bế quan diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh với sự chứng minh của Trường lão Hòa thượng Đại Từ – Phó Chủ tịch Hiệp Hội Trung Quốc, cùng chư tôn đức, quý phật tử Phổ Tế Thiền Tự, núi Phổ Đà và núi Lạc Già đồng tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức quang lâm Chánh điện đảnh lễ Tam bảo và tiến hành lễ nghi thức bế quan.

Thầy Nghĩa dâng hương
Nghi thức sái tịnh, tẩy tịnh
Trường lão Hòa thượng Đại Từ – Phó chủ tịch Hiệp Hội Trung Quốc, cùng chư tôn đức cử hành lễ bế quan

Theo đó, toàn thể đại chúng đồng nhất tâm cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên gia trì cho thầy Nghĩa Dũng bế quan tu hành, điều tức thân tâm, kiên trì vượt qua nội ma, ngoại chướng, thành lựu đạo nghiệp.

Sau nghi thức bế quan, thầy Nghĩa Dũng bước vào thất, và bắt đầu con dường tu tập, cách ly thế giới bên ngoài trong thời gian 5 năm.

Trước buổi lễ diễn ra, chư tôn đức đã kiểm tra về điều kiện sống, môi trường sinh hoạt và các cơ sở vật chất bên trong thất.

Được biết, thầy Nghĩa Dũng, xuất gia tại chùa Hương Sơn; năm 1991 thọ Cụ túc giới tại chùa Chiêu Giác; năm 1993 cầu học tai núi Linh Nham; năm 2000 tu học và hành đạo tại núi Phổ Đà đến nay.

Bế quan là phương thức tu trì của Phật giáo, người bế quan sẽ chuyên tu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, tùy theo mỗi cá nhân mà mục tiêu, thời gian dự kiến bế quan cũng khác nhau. Bế quan là phương thức dụng công tu tập hướng đến việc nhiếp thân được ở yên, tâm được an tịnh của mỗi hành giả


TRẦN CỬU LONG tổng hợp