Trang chủ Blog chùa Trùng tu lần 2 chùa Viên Giác (TP.HCM)

Trùng tu lần 2 chùa Viên Giác (TP.HCM)

146

Sự thấm nhuần Phật pháp của người dân Việt đã được thể hiện qua câu ca dao của người Việt Nam rằng:

"Xây chùa, tô tượng, đúc chuông
Ba công đức ấy thập phương nên làm
."
 
Và tất cả mọi ngưòi dân Việt đã tích cực hưỏng ứng việc làm này nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo do ông cha ta để lại.

Thật vậy, ngày nay, mái chùa là  nơi thác ký tâm linh của ngưòi dân Việt khi còn sống cũng như lúc qua đời. Thi sĩ Huyền Không đã nói lên tinh thần này qua hai câu thơ nổi tiếng làm xúc động lòng người dân Việt khi sống xa quê hương.

"Mài chùa che chở hồn dân tộc,
Nếp sống muôn đời của tổ tông
."

Mặc dù chùa chiền là cơ sở vật chất, nhưng không phải để phát triển tham vọng và tội lỗi con người; mà đó là nơi tôn nghiêm để che chở tâm hồn trong sáng cho mọi người và thể hiện đạo đức của dân tộc ta.

Từ nền tảng tốt đẹp như thế, chùa chiền đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Việt và là nơi thanh tịnh để mọi người ký thác tâm sự. Chính vì lực ảnh hưởng tốt lành này mà thực tế chúng ta thấy người nào gặp khó khăn phiền muộn, họ thường tìm đến chùa để tiếp nhận sự thanh thản giúp họ có thể vững bước vượt qua nghịch cảnh.
 
Tinh thần Phật giáo Đại thừa với quan niệm rằng bất cứ việc làm nào của hàng đệ tử Phật cũng đều vì lợi ích cho mọi người, vì an lạc cho số đông, đã được nhân dân Việt Nam dễ dàng chấp nhận và áp dụng trong cuộc sống.

Với những ý nghĩa cao quý ấy, thể theo tinh thần "tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức" làm cho tổ ấn trùng quang ngày càng phát triển, ánh đạo vàng còn muôn thuở, chánh pháp mãi rạng ngời thưọng tọa trú trì Thích Đồng Văn cùng chư Tăng chùa Viên Giác đã tổ chức Đại Lễ Trùng Tu Lần thứ hai.

Nhân mùa đại lễ Phật đản PL. 2555 (2011), nhân duyên Phật pháp hội tụ, chùa Viên Giác đã tổ chức đại lễ trùng tu nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Phật tử và sự cần thiết để duy trì đạo tràng nhân kỷ niệm 10 năm đạo tràng xây dựng.

"Phụng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật" nhằm khuyến khích nhu cầu tu học của quý Phật tử nơi bổn tự nên thượng tọa trú trì và chư Tăng đã phát nguyện trang nghiêm Đại Điện, mở rộng diện tích, trùng tu lại toàn bộ khuôn viên chùa và tu chỉnh lại các tôn tượng thêm phần công đức.

Do đó, đồng thời đạo tràng thực hiện hai tháp kinh (thưòng gọi là kinh tràng) bằng chất liệu đá với chiều cao là 9m: một tháp khắc thần chú Tôn Thắng (Tôn Thắng Tràng) và một tháp khắc thần chú Đại Bi (Đại Bi Tràng) là Pháp bảo cung phụng vĩnh viễn tại chùa.

Đồng thời, đạo tràng thực hiện tạc ba tôn tượng tam thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 2m00 bằng chất liệu gỗ cùng với hai tôn tượng Diên Thọ Địa Tạng và Tống Tử Quan Âm bằng chất liệu gỗ cao 2m80 tôn thờ tại chùa cho viên mãn thắng nhân, hoàn thành đại nguyện, trang nghiêm Phật bảo.

Mong nhờ sự gia hộ của ơn trên Tam bảo mười phương, oai lực vô biên của thần chú gia trì, sự phát tâm cúng dưòng của đàn na tín thí; nương vào lời thệ nguyện siêu độ của chư vị Bồ tát: người hiện sống đội ân quang khang thái, kẻ mãn phần nhờ nguyện lực siêu sanh, pháp giới hữu tình, viên thành Phật đạo.

Nguyện cầu với sự nỗ lực chung tay góp sức của mọi người, công cuộc trùng tu lần thứ hai sẽ mau sớm thành tựu viên mãn nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của chư Tăng và Phật tử tại đạo tràng.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Sau đây là  chùm ảnh xin gửi đến quý Phật tử, bạn đọc xa gần những hình ảnh chùa Viên Giác đang ngày đêm hoàn thành việc đại trùng tu lần thứ hai.