Trang chủ Bài nổi bật Trung ương GH trao quyết định nhân sự Ban Tăng sự, Ban...

Trung ương GH trao quyết định nhân sự Ban Tăng sự, Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IX

325

Sáng ngày 13/3, tại Văn phòng 2 T.Ư – Thiền viện Quảng Đức (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3), Ban Tăng sự T.Ư, Ban Pháp chế T.Ư và Ban Kiểm soát T.Ư tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt nhân sự nhiệm  kỳ IX.


Chứng minh tối cao buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Đức Pháp chủ chứng minh và chủ tọa đoàn

Quang lâm chứng minh còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm – Phó Thư ký HĐCM, chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Ban thường trực HĐCM: Hòa thượng Thích Giác Tường, Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Hòa thượng Thích Thanh Hùng, cùng chư Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Toàn cảnh buổi lễ

Chủ tọa hội nghị Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban, Viện T.Ư; lãnh đạo Văn phòng T.Ư và Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN; chư tôn đức các Ban, Viện T.Ư, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành cùng Phân ban Ni giới T.Ư và các tỉnh, thành đồng về tham dự.

Chủ tọa đoàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Trưởng ban tổ chức

Đại diện chính quyền có ông Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; bà Trần Thị Minh Nga – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; Ban Tôn giáo TP.HCM; Cục An ninh nội địa – Bộ Công an, Phòng PA02 – Công an TP.HCM; chính quyền Quận 3 và phường Võ Thị Sáu.

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc, thừa hành quyết định của Hội đồng Trị sự về công tác nhân sự 3 ban Tăng sự, Kiểm soát và Pháp chế. Dưới sự tham mưu các vị trưởng ban, HĐTS quyết định chuẩn y nhân sự các ban Tăng sự, ban Kiểm soát, ban Pháp chế nhiệm kỳ IX. Trong thời gian qua, Ban Tăng sự, Ban Kiểm soát và Ban Pháp chế đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được của nhiệm kỳ VIII. Đánh giá cao những đóng góp của chư tôn đức, thành viên nhiệm kỳ VIII và tiếp tục nhận lãnh nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ IX. Những đóng góp của Tăng Ni, cư sĩ Phật tử sẽ là nền tảng, định hướng giúp 3 ban tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Theo đó, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng TƯGH công bố danh sách nhân sự Ban Tăng sự T.Ư: Hòa thượng Thích Minh Thông – Thường trực HĐCM là Cố vấn Ban, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS làm Trưởng ban và 99 thành viên (45 Ủy viên Thường trực và 54 Ủy viên); Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – đồng Phó Trưởng ban Thường trực; 18 vị Phó Trưởng ban; Hòa thượng Thích Thiện Thống đảm nhiệm Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH công bố danh sách nhân sự của Ban Kiểm soát T.Ư. Ban Kiểm soát có 97 thành viên (35 Ủy viên Thường trực và 62 Ủy viên): Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban Thường trực: Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Thiện Đức; 12 vị Phó Trưởng ban; Chánh Thư ký: Đại đức Thích Thiện Châu.

Ban Pháp chế T.Ư có 7 vị chứng minh do Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban; gồm 97 thành viên (40 Ủy viên Thường trực, 57 Ủy viên): Thượng tọa Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Huệ Khai – đồng Phó Trưởng ban Thường trực; cùng 11 vị Phó Trưởng ban; Hòa thượng Thích Hiển Đức – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký.

Đạo từ đến chư tôn đức, Đức Pháp chủ GHPGVN chúc mừng chư vị vừa được tín nhiệm suy cử vào các Ban Tăng sự, Kiểm soát, Pháp chế T.Ư nhiệm kỳ IX. Ngài đồng thời cũng đã có những nhắc nhở đến trách nhiệm về chuyên môn được Giáo hội phân công.

Đức Pháp chủ yêu cầu các thành viên trong 3 ban dành nhiều thời giờ nghiên cứu về Tỳ Ni Luật tạng, Hiến chương, quy chế hoạt động của Giáo hội cũng như Pháp luật nhà nước, đặc biệt là luật về tôn giáo, tín ngưỡng. Ban Tăng sự, ban Pháp chế, ban Kiểm soát cần phân công cụ thể, theo dõi, xử lý mọi vấn đề phát sinh trong nhiệm vụ, quyền hạn một cách dứt điểm. Tránh việc khiếu nại vượt cấp, đặc biệt là đến HĐCM.

Cuối lời, Đức Pháp chủ cầu Phật gia hộ cho Hòa thượng Chủ tịch và chư tôn đức thành viên các ban đạt những thành công tốt đẹp trong nhiệm kỳ này.

Đạo từ từ Đức Pháp chủ

Thay mặt thành viên 3 ban, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm tạ đạo từ và y giáo phụng hành lời chỉ dạy của Đức Pháp chủ.

Đức Pháp chủ HĐCM trao quyết định đến chư tôn đức lãnh đạo các ban. Lần lượt, chư tôn Trưởng lão HĐCM, chư tôn đức lãnh đạo HĐTS trao quyết định nhân sự đến thành viên 3 ban T.Ư: Tăng sự, Kiểm soát và Pháp chế.

Trong buổi lễ, ban tổ chức đã vinh dự đón nhận lẳng hoa chúc mừng của Đức Pháp chủ GHPGVN; HĐTS, các Ban, Viện T.Ư chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, cũng như của cơ quan chính quyền gửi đến chúc mừng.

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN phát biểu cảm tạ.

Sau chương trình ra mắt nhân sự, các Ban Tăng sự, Kiểm soát và Pháp chế T.Ư có phiên họp thứ nhất nhằm thông qua Nội quy và quy chế đồng thời thảo luận phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Thiện Thống trình bày phương hướng hoạt động của Ban Tăng sự

Đại đức Thích Thiện Châu trình bày nội quy Ban Kiểm soát

Hòa thượng Thích Huệ Thông – Trưởng Ban Pháp chế chủ trì phiên họp

Đức Phước