Trang chủ Tin tức Trưởng lão Thích Trí Quang gửi thư tới Phật tử Quảng Bình

Trưởng lão Thích Trí Quang gửi thư tới Phật tử Quảng Bình

393

Ngày 01 tháng 12 năm Tân Mão (ngày 25/12/2011) tại chùa Đại Giác, thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình. Ban Trị sự Phật giáo Quảng Bình đã tiến hành đại lễ chú nguyện rót đồng Đại Tôn tượng Đức Bổn sư Thích ca Mâu ni Thế tôn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang, một Thiền lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam ngày nay, cũng là một người con ưu tú của tỉnh Quảng Bình.

Do bệnh duyên nên ngài không quang lâm về nơi quê hương của mình, để trực tiếp chú nguyện đại lễ đúc Thánh tượng đức Bổn sư Thích ca Thế Tôn.

Trưởng lão Hòa thượng đã có thư khích lệ, sách tấn gửi đến hàng Phật tử Quảng Bình nhân ngày lễ trọng đại này.

Nguyên văn thư của trưởng lão Hòa thượng như sau:

THƯ KÍNH GỬI PHẬT TỬ QUẢNG BÌNH

Kính lạy đức Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Thế tôn! Hôm nay, một phân thân nữa của Ngài, được thể hiện bằng đồng, để Phật tử quê nhà Quảng bình của con sẽ được chiêm bái, kiếm phước. Con xin hiến lên Ngài những gì con đã phục vụ, cầu nguyện quê hương của con, qua phân thân của Ngài, được như chính Ngài đến với chúng con, ở với chúng con, khuyến khích, nâng đỡ chúng con.

Kính thưa Quan khách, Phật tử!

Tôi vô phước, không được cùng các vị đem lòng chí thành, đúc nên Thánh tượng của Phật. Chỉ xin từ xa, gửi về tấc lòng thành kính, tưởng như nhìn thấy nước đồng đang đổ ra, tạo nên phân thân của Phật.

Ước mong, rất ước mong, phân thân của Phật có rồi, sẽ có chùa để tôn thờ sắc tướng từ bi của Ngài, sẽ có tháp để nêu cao đức tính hỷ xả của Ngài. Tôi là một, trong bao nhiêu người, biết ơn quý vị đóng góp mà ngôi Già lam Đại Giác, toàn hảo và xứng đáng, sẽ không là một viễn tượng.

Trong lĩnh vực hơi đời một chút, chúng ta phải nói đến ý thức dân tộc. Phải nói luôn luôn, trong mọi hoạt động của Phật giáo. Đây là một nghĩa vụ, tuyệt đối không phải chỉ là trời trang – một nghĩa vụ trước khi tự hào, phải nói đến sự cẩn trọng.

Trong niềm cẩn trọng ấy, xin cầu nguyện ơn Phật, sừng sững, vững chắc, luôn luôn hướng dẫn đằng trước cho chúng con.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu ni Thế tôn.

Tỷ kheo Trí Quang
1.12.2555