Trang chủ Blog chùa TT. Huế: Lễ Khánh tạ Niệm Phật đường Nam Dương

TT. Huế: Lễ Khánh tạ Niệm Phật đường Nam Dương

63

Quang lâm chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Chơn Tế – Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế, Giáo phẩm chứng minh Ban Đại diện Phật giáo huyện Phú Vang, Giám tự Tổ đình Tường Vân, trú trì chùa Tổ Hà Trung – Huế; Chư Tôn đức trong Tổ đình Tường Vân cùng chính quyền địa phương sở tại và Phật tử các giới thân lâm tham dự buổi lễ.
 
Niệm Phật đường Nam Dương trước đây là ngôi chùa làng để hương khói trong những ngày sóc vọng của bà con tại địa phương và được bà con dân làng cùng Đạo hữu Phật tử quyên góp xây dựng lần đầu tiên vào năm 1963. Trải qua bao thăng trầm biến thiên của thời cuộc, ngôi Niệm Phật đường đã xuống cấp trầm trọng, không có chổ tu tập cho hàng Phật tử và con dân trong làng mỗi mùa mưa bão.
 
Nay nhờ Hồng ân Tam Bảo gia hộ, Sự quan tâm giúp đỡ của Chư Tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế, Sự đồng thuận của Ban Đại diện Phật giáo huyện Quảng Điền và Chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, sự đóng góp tịnh tài tịnh vật của các nhà hảo tâm trong tỉnh và ngoài tỉnh, Niệm Phật đường Nam Dương đã đặt viên đá khởi công xây dựng ngôi chánh điện vào ngày 08.08.2011 (Tân Mão) dưới sự chứng minh của Ban Đại diện Phật giáo huyện Quảng Điền.
 
Sau gần 2 năm khởi công xây dựng, bởi hạn hẹp về nguồn kinh phí, quý Đạo hữu trong Ban Hộ tự đã đi khắp đó đây quyên góp tịnh tài, tịnh vật từ Chư Tôn đức Tăng Ni đến quý Đạo hữu Phật tử, các vị mạnh thường quân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ 530 triệu đồng. Nhờ đó Ngôi chánh điện đã được hình thành bước đầu dù chưa hoàn thiện nhưng đã có chỗ tu tập cho đồng bào Phật tử tại địa phương. Ban Hộ tự Niệm Phật đường Nam Dương đã xây dựng thêm Hậu tổ và Quan Âm các tạo thêm sự trang nghiêm trong khuôn viên bổn tự, có nơi tu tập, chiêm bái đảnh lễ đức mẹ hiền Quán Thế Âm, và nơi thờ tự các vị Nam nữ, Cư sĩ Phật tử, các bậc tiền bối hữu công qua các thời kỳ.
 
Buổi lễ Khánh tạ Niệm Phật đường Nam Dương diễn ra hôm nay, Ban Hộ tự đã thành tâm bái thỉnh Chư Tôn đức quang lâm chứng minh tham dự Lễ an vị Phật, cung thỉnh chư Tôn hương linh an vị, khánh tạ Quan Âm các và lễ thí thực Âm linh cô hồn, nhằm báo đáp tứ trọng ân của người con Phật cùng nhau nhìn lại ngôi Niệm Phật đường trang nghiêm trong niềm hoan hỷ, thấm đượm tình đạo nghĩa đời, phát nguyện nổ lực tu tập tinh tấn hơn nữa để đem lại niềm an lạc hạnh phúc cho mình và cho mọi người.
 
Ghi nhận hình ảnh của buổi lễ 
  

Cung đón Chư Tôn đức quang lâm

Quý vị bô lão đại diện Làng và các Họ phái cùng chính quyền địa phương làng Nam Dương

Quán Âm các

Cổng Tam quan Niệm Phật đường Nam Dương

Chư Tôn đức tham dự Lễ Khánh tạ

Niệm Phật cầu gia hộ

Hòa thượng Thích Chơn Tế chứng minh buổi lễ

Ban Hộ tự báo cáo công tác xây dựng Niệm Phật đường Nam Dương

Hòa thượng chứng minh niêm hương cầu nguyện

Quan Âm các

Hậu tổ

Chư Tôn đức sái tịnh Quán Âm các

Lễ An vị

và Lễ thí thực Âm linh Cô hồn

Tin, ảnh: Hương Định – Huệ Đấu