Trang chủ Tin tức TT. Huế: Trang nghiêm trọng thể Tấn đàn Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa

TT. Huế: Trang nghiêm trọng thể Tấn đàn Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa

135
Đúng 7 giờ, các giới tử Sa di thành tâm bái thỉnh, lắng đọng tâm tư cầu thọ giới pháp đã nghe giáo giới của Hòa thượng Thích Giác Quang – UV TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Kiểm soát TƯ, giáo Phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Đệ nhị Giáo thọ A-xà-lê khai đạo giới tử.
 

cung đón Hòa thượng Đệ nhị giáo thọ A-xà-lê khai đạo giới tử

Hòa thượng Thích Giác Quang, Đệ nhị giáo thọ A-xà-lê
 

giới tử lắng lòng thanh tịnh để nghe giáo giới

9 giờ 00 long trọng, trang nghiêm Hội đồng Thập sư Đăng đàn truyền giới Sa-di 
 
Tại buổi lễ, Ban Cung nghinh thành tâm cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm dưới sự phủ phục một dạ chí thành cầu thọ giới pháp của các giới tử. Sau khi cung thỉnh Hội đồng Thập sư đảnh lễ Tam bảo, sám hối tam nghiệp cho thanh tịnh, chư Tôn đức trong Ban Dẫn thỉnh đã hướng dẫn các giới tử làm lễ cung thỉnh chư tôn đức làm Tam sư và Thất chứng để tiến hành truyền Giới.
 

Hội đồng Thập Sư

Ban cung nghinh đảnh lễ tác bạch thỉnh Hội đồng Thập Sư

Hòa thượng Đàn đầu niêm hương bạch Phật

Yết ma, giáo thọ A-xà-lê

thất vị Tôn chứng

Hòa thượng Chánh Chủ đàn đảnh lễ Hội đồng Thập sư

Sau khi đại Tăng vấn hòa, HT.Thích Quang Nhuận, Đệ nhất Giáo thọ A-xà-lê đã thực hiện vấn nạn các giới tử và HT.Thích Huệ Ấn, Yết-ma A-xà-lê đã làm lễ tác pháp Yết-ma truyền giới, HT.Thích Đức Phương, Đường đầu Hòa thượng đã khai thị và truyền thập giới cho các giới tử về tầm quan trọng của giới luật và mong các giới tử hãy vâng giữ những giới pháp mình đã thọ để tiến xa hơn trên đường đạo.
 
HT.Thích Huệ Ấn đã trao man y và đãy lọc nước (là pháp cụ hộ mạng chúng sanh) cho chư giới tử và khuyến tấn các giới tử vâng giữ và hành trì.
 
Lễ tấn đàn Sa-di tại giới trường Từ Đàm đã thành tựu viên mãn, các giới tử đã giới thể châu viên, trong niềm hỷ lạc vô biên.
 

Nhị vị Thượng tọa dẫn thỉnh

giới tử cung thỉnh Hòa thượng đường đầu, Yết-ma, Giáo-thọ A-xà-lê và hàng thất chứng

Đảnh lễ tứ ân phụ mẫu

Hòa thượng Thích Huệ Ấn thế phát giới tử

giới tử thọ man y

thọ đãy lọc nước

Tấn đàn truyền giới Sa-di-ni và Thức-xoa tại giới trường Diệu Đức
 

giới tử vân tập

lắng nghe khai đạo giới tử

Ban Dẫn thỉnh đảnh lễ tác bạch Hội đồng Thập Sư Ni

Đúng 5 giờ các giới tử vân tập tại Ni viện Diệu Đức lúc trời còn ánh bình minh bắt đầu ló dạng, 6 giờ chư Tôn đức Ni Kiết giới – Khai chuông bảng và Bạch Phật khai kinh.
Lễ Tấn đàn Sa di ni chính thức đúng 7 giờ sáng, và Tấn đàn Thức-xoa lúc 10 giờ. Chư Tôn đức Ni và giới tử đã trang nghiêm tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Sa-di-ni đăng đàn truyền giới.
 

Ni trưởng Thích Nữ Minh Nguyên khai chung bảng

giáo giới của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn đường đầu Hòa thượng

Ngũ thể phủ phục

Hội đồng Thập Sư đảnh lễ Tổ sư

Lễ Tấn đàn Sa di ni chính thức đúng 7 giờ sáng, và Tấn đàn Thức-xoa lúc 10 giờ. Chư Tôn đức Ni và giới tử đã trang nghiêm tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Sa-di-ni đăng đàn truyền giới.
 

Ban Dẫn thỉnh Giới trường Diệu Đức và giới tử cung thỉnh Ni trưởng Thích Nữ Viên Minh, chứng minh Giới đàn Ni tại Diệu Đức; cung thỉnh Ni trưởng TN.Diệu Tấn (đương vi ngôi Hòa thượng Đường đầu; Ni trưởng TN. Chân Hiền, Yết-ma-a-xà-lê; Ni trưởng TN.Minh Nguyện, Đệ nhất Giáo thọ A-xà-lê; NT. TN Như Minh, Đệ nhị Giáo thọ A-xà-lê và chư tôn thất chứng: Tôn chứng đệ I, Ni trưởng Thích Nữ Chơn Viên; Tôn chứng đệ II, Ni trưởng Thích Nữ Bảo Hoa; Tôn chứng đệ III, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Hải; Tôn chứng đệ IV, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Thành; Tôn chứng đệ V, Ni trưởng Thích Nữ Chơn Toàn; Tôn chứng đệ VI, Ni trưởng Thích Nữ Bảo Luân; Tôn chứng đệ VII, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa;   
 
 

Chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Ni cũng đã thực hiện các nghi thức niêm hương lễ Tam Bảo, khai kinh, giới tử sám hối tam nghiệp trước khi đăng đàn truyền giới.
 
Đàn Sa-di-ni dưới sự dẫn thỉnh của Ni sư Thích Nữ Huệ Nhẫn, Ni sư Thích Nữ Bích Châu. Đàn Thức-xoa dưới sự dẫn thỉnh của Ni sư Thích Nữ Minh Đài, Ni sư Thích Nữ Huệ An; 
 

Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn đảnh lễ và thỉnh Tam bảo

Ni trưởng Thích Nữ Chân Hiền, Hội đồng Thập sư Ni đã làm lễ tác pháp yết-ma, tấn đàn truyền giới diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh. Các giới tử Sa-di-ni, Thức xoa tại Giới trường Diệu Đức đã lần lượt đối trước chư tôn đức Ni Tam sư Thất chứng thọ nhận giới pháp.
 


\