Trang chủ Blog chùa TVTL Chánh Giác rải đất lấy từ Tứ Động Tâm

TVTL Chánh Giác rải đất lấy từ Tứ Động Tâm

236

Đó là đất được lấy từ Lumbini: nơi thái tử Tất ĐạtĐa đản sinh; Bodh Gaya: nơi Bồ tát Tất ĐạtĐa thành Phật; Sarnath: nơi Phật Thích Ca chuyển pháp luân và Kushinaga: nơi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn.

Các túi đất này được cung thỉnh về Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác từ ngày đầu tiên, khi chư tăng từ Trúc Lâm Đà Lạt về đây chuẩn bị xây dựng thiền viện.

Như các thông tin trước đây đã nêu, trong bản đồ quy hoạch của Thiền viện, một khu vực rộng lớn được bố trí để xây dựng Tứ Động Tâm (Lâm Tì Ni – Bồ Đề Đạo Tràng – Lộc Uyển và  Câu Thi Na).