Trang chủ Tin tức Video, ảnh: Cung nghinh long vị các vua triều Lý, linh vị...

Video, ảnh: Cung nghinh long vị các vua triều Lý, linh vị lịch đại Tổ sư tại Hoàng Thành

76

Phattuvietnam.net xin giới thiệu video (xin xem tại cột bên phải trang web) và chùm ảnh: