Trang chủ Bài nổi bật Video : Bài ca tắm Phật (Tiếng Hoa phụ đề tiếng Việt)

Video : Bài ca tắm Phật (Tiếng Hoa phụ đề tiếng Việt)

316

Nhân dịp Đại Lễ Phật Đản, PTVN trân trọng giới thiệu Video Bài Ca tắm Phật, lời bài hát do Đại Sư Tinh Vân sáng tác năm 2014.

Bài ca tắm Phật do Hoàng Mãi Kiệt viết nhạc, CS Tăng Quốc Huy Trình bày và Đoàn Thanh niên Malaysia thuộc tổng đoàn Thanh niên Phật tử Phật Quang Sơn trình diễn.

 

Lời Hoa:

恭維往昔三千年,花卉爭妍四月天;

藍毘尼園獅子吼,大同世界我稱先;

誕生五國有因緣,富貴榮華誰比肩;

獨往山中修行去,菩提樹下悟真禪;

娑婆世界廣無邊,方便門開垂法筵;

大慈悲乳施不盡,說法隨機萬億遍;

皈依頂禮世尊前,覺枝星華日月鮮;

信手拈來常供養,同登一味法輪船。

Tạm dịch:

Kính nhớ lại ba ngàn năm trước, Trời tháng Tư đua ngát hoa hương;

Vườn Lâm-tỳ-ni Sư tử rống, Thế giới đại đồng ta xưng Tôn;

Đản sanh Ấn Độ đại nhân duyên, Phú quý vinh hoa ai sánh kịp;

Độc bộ non xa quyết tu hành, Dưới cội Bồ-đề ngộ Đạo Thiêng;

Thế giới Ta-bà rộng vô biên, Cửa phương tiện mở ban pháp diên;

Dòng sữa từ bi thí vô tận, Tùy cơ nói pháp vạn ức lần;

Quy y đảnh lễ trước Thế Tôn, Cành Giác, hoa Sao, ngời nhật nguyệt;

Tay chấp hoa sen thường cúng dường, Cùng lên thuyền pháp chứng giải thoát