Trang chủ Văn học Thơ Xuân an vui

Xuân an vui

31

Ngồi lại đầu năm bên chén Xuân
Bỏ qua sân hận chốn hồng trần
Chúc nhau năm mới nhiều phúc thiện
Dưới cội mai già gieo ý thân

Bên ly trà ấm, khói như nhiên
Thường trụ bình an khắp mọi miền
Bách niên giai lão, đồng hạnh nguyện
Xuân đến sum vầy bao phước duyên

Một nén trầm hương cuối nẻo xa
Để nghe xuân ấm ở quê nhà
Người đi trăm chốn về nơi cũ
Hội ngộ an lành bên Mẹ Cha

Xuân đến hoa mai hoa đào nở
Ngày Xuân Di Lặc đón an vui
Cầu mong sung túc đời trọn đạo
Viên mãn vun trồng tâm thảnh thơi!

Võ Đào Phương Trâm