Ảnh chư Tăng đi bát vào sáng ngày 22/12/2019:

Tâm Huy

1 BÌNH LUẬN

  1. Theo kẻ Hèn any62 nhận thấy.Nếu trì bình khất thực thường xuyên hằng bửanhư các nước PG Nam truyền Srilanka;Muanmar;Thái Lan;lào;Campuchia thì rất tiện bởi mang Bát đi xin mang về chàu thọ dụng rồi hồi hướng cho đàn na tín thì DANA cúng dường.Còn bên PHVN chỉ trì bình KT tượng trưng trong mấy nagy2 tiêu biểu thì Tốt hơn tại chàu ahy địa điểm nào đó thiết lập Buffet chờ chư tăng hay tu nử đi ngang qua Để Bát;như vị tăng thấy quá nhiều thì ra dấu stop sau đó mang về nơi trai đường thọ trai .Chớ tổ chức trỉ bình đi hàng hàng lớp lớp thấy như trình diển mà nhiêu khi cho tín thí cúng dường;thức ăn Khô hay Ướt phải vô Bao nilon đủ thứ rồi khi mang về phải tháo bco5 ra bất tiện .hơn nửa nên tổ chức 1toan1 nào đó kỳ nầy sớt bát;kỳ sau tona1 khac2 để chuẩn bị thực phẩm vửa đủ gói ghém ko dư thừa lãng phí.Thấy nhiều đám sớt bát cả 100 món làm sao chư tăng thọ dụng đây???

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here