Trang chủ Tin tức Lời tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên của Ni giới Hệ...

Lời tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

267
0

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Viện Trung ương GHPGVN; Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Quận 3, Quận Gò Vấp và các Quận Huyện;

Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ;

Kính bạch Chư Tôn Thiền đức Tăng, Ni;

Kính thưa Quý Lãnh đạo Chánh quyền;

Thưa Quý Phật tử!

Trước khi cung tiễn nhục thân Ni trưởng đến đài hỏa táng trà tỳ, nơi ngàn thu vĩnh biệt của trần thế, thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, chúng tôi xin có đôi lời tưởng niệm về công đức và đạo nghiệp của Đệ tứ Ni trưởng đã cống hiến cho Đạo pháp và phụng sự nhân sanh xã hội.

Kính bạch Giác linh Ni trưởng!

Nhớ Giác Linh xưa, từ pháp giới vô biên, Ni trưởng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu đạo đức tại vùng đất Sài gòn – Chợ Lớn, Ni trưởng đã được gia đình dưỡng nuôi trong chất liệu từ bi, nhân hậu. Sớm liễu ngộ giáo lý Chân thường, sau khi được nghe pháp từ Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Tổ khai sáng Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Ni trưởng đã xin phép song thân, xuất gia học đạo vào năm 1949 tại Đền Phú Lâm, được Tổ sư ban Pháp danh Tràng Liên. Kể từ đây, đường giải thoát lâng lâng nhẹ gót, vượt trần duyên siêu thoát luân hồi, quyết tìm về Bảo sở nguyên khôi, .

Từ những ngày đầu khi vừa xuất gia học đạo, Ni trưởng luôn tinh cần tinh tấn tu tập, giữ gìn phạm hạnh, trau giồi Giới – Định – Tuệ, nên được Thầy thương bạn mến.

Rồi khi nhân duyên hội đủ, Ni trưởng được thọ giới Tỳ kheo Ni, chính thức dự vào hàng Tăng Bảo, và cũng từ đó, theo truyền thống luân lưu tu học, hành đạo của Hệ phái Khất sĩ, Ni trưởng đã trụ trì và trụ xứ tại nhiều nơi. Tại mỗi nơi hành đạo, Ni trưởng đều làm tròn trách nhiệm của hàng sứ giả Như Lai, tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, tiếp nhận nhiều đệ tử xuất gia và tại gia quy y Tam Bảo.

Là hàng giáo phẩm Ni giới, và nhất là bằng tinh thần tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, với hoài bão tiếp chúng độ sanh, Ni trưởng đã dõng mãnh giong thuyền giác ngộ, chuyển trí khai tâm để hoằng truyền Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.

Cất bước vân du nối hạnh Thầy

Tam y, nhất bát nguyện hoằng khai

Thanh bần, giải thoát, nêu gương báu

Tinh tấn, nhu hòa, sáng hậu lai.

Vì thế, vào năm 2002, sau khi Ni trưởng Tạng Liên – Đệ Tam Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ viên tịch, Ni trưởng đã được Ni giới nhất tâm cung thỉnh lên ngôi vị Đệ Tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam cho đến ngày về cõi Phật.

Trên cương vị lãnh đạo tối cao của Ni giới Khất sĩ, Ni trưởng đã tham gia vào Hội đồng Trị sự liên tiếp 03 nhiệm kỳ (2002 – 2017), tham gia Ban Tăng sự Trung ương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương. và khi tuổi cao Ni trưởng được cung thỉnh vào ngôi vị Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương.

Với nhiệm vụ được Giáo hội, Hệ phái giao phó và bằng tinh thần trách nhiệm, Ni trưởng đã cống hiến trọn đời mình cho Đạo pháp, phục vụ chúng sanh, làm tốt đạo đẹp đời.

Qua công đức trang nghiêm ngôi Tam bảo, Ni trưởng đã cùng Chư Ni trưởng, Ni sư nỗ lực trùng tu chốn Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, xây dựng Tịnh xá Ngọc Diệp trang nghiêm tố hảo, góp phần làm cho Đạo vàng xán lạn và hiện hữu trong lòng dân tộc, giữa lòng dân gian.

Với đức tính vô ngã vị tha, từ bi, hỷ xả, nhiếp hóa mọi người, phát huy huệ mạng; Mỗi lời nói của Ni trưởng là thí pháp khai tâm, mỗi bước đi của Ni trưởng là dấu chân của Đạo pháp, mỗi việc làm của Ni trưởng đều xuôi dòng bản thể, thuận lý chân thường. Qua đó, Ni trưởng đã giúp cho các hàng đệ tử xuất gia và tại gia thấm nhuần hương vị giải thoát. Có thể nói, cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng là dấu son trong Đạo pháp, là khuôn mẫu cho Ni giới noi gương, tấn tu và hành đạo.

Kính bạch Giác linh Ni trưởng!

Tuy biết rằng: “Vô thường lão bệnh không hẹn cùng ai, sớm còn tối mất đã qua đời khác”. Định luật vô thường là thế, năm tháng dần trôi, các bậc đống lương trong Phật pháp cũng đã lần lượt thâu thần tịch diệt và hôm nay Ni trưởng cũng không ngoài công lệ ấy. Sau thời gian thân tứ đại theo duyên tăng giảm, đến khi công viên quả mãn, Ni trưởng đã rũ áo ta bà, nhẹ bước đi về cõi Phật, vào lúc 02 giờ 12 phút ngày 28.12.2020 nhằm ngày Rằm tháng 11 năm Canh Tý. Trụ thế 92 năm.  Hạ lạp 69 năm.

Sự viên tịch của Ni trưởng là một sự mất mát lớn lao đối với Giáo hội, Hệ phái Khất sĩ nói chung, đặc biệt là Ni giới Hệ phái Khất sĩ và Môn đồ Pháp quyến cùng chư thiện nam tín nữ nói riêng. Sự mất mát này, chư Ni chúng con và Phật tử không sao tìm lại được trong cuộc đời hữu hạn của kiếp người hiện tại. Thế mới biết:

Bóng từ đã khuất non ngàn

Hương sen còn đọng mây ngàn Chân như

Thế nhưng, dù thời gian có trôi qua, không gian có biến dịch nhưng công đức và đạo hạnh của Ni trưởng đã cống hiến cho Đạo pháp và chúng sanh vẫn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của người con Phật.

Hôm nay, chúng con là những người đệ tử, với tinh thần tri ân báo ân của hàng hậu học, xin có đôi lời tưởng niệm công đức và đạo nghiệp của Ni trưởng. Ngưỡng nguyện Giác linh Ni trưởng thùy từ chứng giám và gia hộ cho chúng con đầy đủ nghị lực, đầy đủ phước duyên để tiếp tục xiển dương chánh pháp, phát triển Giáo hội và làm cho ánh đạo vàng Khất sĩ tỏ rạng khắp nơi nơi, như Ni trưởng đã từng huấn thị: “Biết sống đời tĩnh giác, Lúc nào cũng an vui”.

Thành kính đảnh lễ Giác linh Ni trưởng.

Nam Mô Chứng minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here