Trang chủ Diễn đàn Phật sự hôm nay 3 đề xuất đáng chú ý của CS. Xuân Loan với Phật...

3 đề xuất đáng chú ý của CS. Xuân Loan với Phật sự hướng dẫn PT

83

1. Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong việc thể hiện chức năng của mình, đó là ngoài việc hướng dẫn, chăm sóc, giúp đỡ  Phật tử thực hiện đúng chính Pháp, chư Tôn đức và các quý thầy cần tôn trọng, tham khảo, lắng nghe ý kiến của hàng cư sĩ tại gia đề xuất để góp phần  xây dựng Giáo hội phát triển.

Do đó, con mong muốn chư Tôn đức lựa chọn bổ sung các cư sĩ Phật tử tiêu biểu, có tâm huyết, có trách nhiệm, có năng lực tổ chức tập hợp quần chúng tham gia vào cơ cấu trong Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương.

2. Ban hướng dẫn Phật tử TW tạo điều kiện giúp đỡ các tổ chức Phật tử hoạt động và tu học theo ngành chuyên môn, sở thích theo từng thành phần và lứa tuổi trong xã hội như: CLB Thanh thiếu niên Phật tử, Phật tử Doanh nghiệp, Phật tử văn nghệ sĩ, Phật tử Cựu chiến binh, Phật tử từ thiện, Phật tử Nghi Lễ v.v…, tạo cho họ  phát huy sở thích, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phụng sự hết khả năng của mình cúng dàng ngôi Tam bảo.

3 Trong thời gian tới Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và các tỉnh thành quan tâm, giúp đỡ tổ chức Hội nghị biểu dương Phật tử tinh tiến, thường xuyên bồi dưỡng đào tạo các Phật tử nòng cốt tiêu biểu, tạo cơ hội giao lưu học tập để tăng trưởng niềm tin và lòng tự hào của người con Phật, giúp cho tổ chức Phật tử chặt chẽ hơn.