Trang chủ Blog chùa Bắc Ninh: chùa Diên Quang khóa tu 2 ngày tháng 9

Bắc Ninh: chùa Diên Quang khóa tu 2 ngày tháng 9

142
0

Ngày 26 đến 27/10/2019 (nhằm ngày 29 đến 30/9 năm Kỷ Hợi) Phật tử các đạo tràng đã về chùa Diên Quang, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh do ĐĐ. Thích Tâm Quán trụ trì tham dự khóa tu 2 ngày, đây là khóa tu định kỳ hàng tháng được BTC mở ra dành cho quý Thiện nam Tín nữ có cơ hội trau dồi Phật pháp.

Nhận lời mời của Đại đức Thích Tâm Quán trụ trì chùa Diên Quang. Đại đức Thích Đạo Quang đã quang lâm và chia sẻ tới toàn thể Đại chúng Phẩm thứ 7 bản kinh Địa Tạng, với các đề tài: “Lợi Ích Cho Người Sống Và Người Chết”, “Khả Năng Giúp Đỡ Của Thiện Tri Thức” và “Trợ Giúp Người Sắp Mạng Chung”.

Thầy trình bày và phân tích cặn kẽ từng chi tiết đoạn kinh văn đầu của phẩm thứ 7 trong kinh Địa Tạng. Bởi do chúng ta mê muội, bị vô minh che lấp chân tính, nên cứ rong ruổi theo trần cảnh, gây tạo vô lượng nghiệp xấu ác. Do đó, đối với việc lành, thì khó làm nhưng dễ bỏ; còn đối với việc xấu ác, thì dễ làm nhưng khó bỏ. Điều ấy được đức Bồ-tát Địa Tạng thưa bạch với Đức Phật: “Bạch đức Thế-Tôn! Con xem xét chúng sinh trong cõi Diêm Phù sinh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu. Còn hoặc khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lún lút sâu”.

Những chúng sinh gây tạo nhiều ác nghiệp như vậy, nếu sắp thân hoại mạng chung, mà hàng thân quyến biết tu tạo phước lành, có thể thắp đèn dầu cúng Phật, hoặc lạy Phật, hay niệm thánh hiệu Phật… để giúp người đó chính niệm tỉnh giác lúc lâm chung. Với cận tử nghiệp thiện lành ấy, người sắp mạng chung sẽ có chút tư lương tốt đẹp trong gói hành tiếp tục con đường phía trước.

Mặc dầu kinh Địa Tạng dạy như vậy, nhưng thầy giảng sư lưu ý đến Đại chúng, không phải ai cũng có đầy đủ phước phần khi sắp thân hoại mạng chung mà thân quyến biết tu tập công đức hồi hướng. Vì vây, bây giờ còn khỏe, còn trẻ hãy tinh tấn tu tập, chế tác nhiều năng lượng thương yêu, tỉnh giác để làm nền tảng vững chắc cho tiến trình tu tập sau này.

Sau những thời pháp thoại, đại chúng dùng cơm trong chánh niệm và đến với các thời khóa tu tập hàng ngày. Ngày tu đã khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể mọi người.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận.

CTV

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here