Trang chủ Blog chùa Bí Thư thành ủy TP.HCM thăm chùa Phổ Minh

Bí Thư thành ủy TP.HCM thăm chùa Phổ Minh

66

Được biết, Phái đoàn thăm đến chư Tăng nhân mùa An cư kiết hạ theo truyền thống của  Nam Tông Phật giáo.