Trang chủ Tin tức Cáo phó: Hòa Thượng Dương Dal, TV HĐCM viên tịch

Cáo phó: Hòa Thượng Dương Dal, TV HĐCM viên tịch

197

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2017

CÁO PHÓ

– Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng

– Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng

– Môn Đồ Pháp Quyến vô cùng kính tiếc báo tin:           

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG DƯƠNG DAL; PHÁP DANH: ĂNGTESSÔVĂNHNATHÊ

– Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.


– Cố vấn Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Namhuyện Mỹ Xuyên

– Trụ trì chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Sau cơn bạo bệnh, mặc dù môn đồ pháp quyến hết lòng cứu chữa, nhưng không sao cưỡng lại định luật vô thường. Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 07 tháng 06 năm 2017, nhằm ngày 13 tháng 05 năm Đinh Dậu tại chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

* Trụ thế: 95 năm

* Hạ lạp: 74 năm

– Lễ nhập kim quan vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 07/06/2017 (13/5 Đinh Dậu).

– Kim quan Đại lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

– Lễ viếng bắt đầu lúc 07 giờ 00 phút, ngày 08/06/2017 (14/05/Đinh Dậu).

– Lễ truy niệm vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 12/06/2017 (18/05/Đinh Dậu), sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng làm Lễ Trà tỳ tại khuôn viên chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

  Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG

& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

(đã ấn ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn