Trang chủ Tin tức Thông báo Cáo phó: Hòa Thượng Thích Quảng Lợi viên tịch

Cáo phó: Hòa Thượng Thích Quảng Lợi viên tịch

72

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

—— o0o ——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———- 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12  năm 2014

CÁO PHÓ

– Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

          – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội 

          – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Oai 

          – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai

 – Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ xã Cao Dương; Các ban ngành đoàn thể cùng nhân dân – Phật tử thôn Thụy Nguyên và môn đồ Pháp quyến, thân quyến.

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG LỢI

– Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

– Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội

– Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hà Tây (Nay là Hà Nội)

– Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Tây

– Nguyên Chánh Đại diện Ban Đại diện Phật giáo huyện Thanh Oai

– Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai

Viện chủ Tổ đình Thụy Nguyên – xã Cao Dương – huyện Thanh Oai – Tp Hà Nội

 Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc hồi 19 giờ 45 phút ngày 27/12/2014, nhằm ngày 06/11/Giáp Ngọ. Trụ thế 90 năm, Giới lạp 70 năm tại chùa Thụy Nguyên – xã Cao Dương – huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội.

– Lễ nhập quan cử hành vào hồi 15 giờ ngày 28/12/2014, nhằm ngày 07/11/Giáp Ngọ. Kim quan tôn trí tại Tổ đường chùa Thụy Nguyên – xã Cao Dương.

– Lễ viếng bắt đầu hồi 16 giờ ngày 28/12/2014 đến 13 giờ ngày 30/12/2014.

– Lễ tưởng niệm cử hành vào hồi 14 giờ ngày 30/12/2014, nhằm ngày 09/11/Giáp Ngọ.

 – Kim quan được nhập tháp tại khuôn viên chùa Thụy Nguyên – xã Cao Dương – huyện Thanh Oai – Thành phố Hà Nội.

 Nay Cáo Phó

 

 

 

TM. BAN LỄ TANG

PHÓ PHÁP CHỦ KIÊM CHÁNH THƯ KÝ HĐCM GHPGVN 

 (đã ký)

 Hòa thượng Thích Thanh Sam